Tipus de treballs en alçada

tipus de treballs en alçada

La majoria de tipus de feines en alçada es produeixen durant les tasques sobre elements de la construcció o edifici sobre el qual s'actua.