Què fa un tècnic en prevenció de riscs laborals?

tècnic en prevenció de riscos laborals

Què és la prevenció de riscos laborals? La prevenció de riscos laborals fa referència a un conjunt de mesures i accions destinades a eliminar o minimitzar els perills i riscos a què poden estar exposats els treballadors en l'exercici de les seves tasques. Per tant, això inclou: – Identificació de possibles fonts de perill. […]