Català Català Español Español
Català Català Español Español

Caiguda de treballador per buit d'ascensor en retirar xarxes Com es podria haver evitat?

Com evitar accidents de treball com la caiguda d'un treballador per buit d'ascensor en retirar xarxes de seguretat
accidents de treball

La base d'ACCIDENTS DE TREBALL INVESTIGATS, BINVAC, que forma part del portal web Situacions de treball perilloses, pretén aportar informació dinterès preventiu sobre situacions de treball conegudes, que sha constatat que resulten perilloses per a la seguretat dels treballadors. Per això, a les fitxes publicades s'inclouen informació i dades de situacions reals en obres de construcció, que han donat lloc a accidents de treball, proposant en última instància una sèrie de mesures preventives que podrien reduir la probabilitat que es produeixin en un futur accidents similars.

En el cas que ens ocupa, es tracta de la caiguda d'un treballador a través del buit de l'ascensor, mentre feia tasques de retirada de xarxes horitzontals que fins aquell moment el protegien.

 

Zona de l'obra on es va produir l'accident

Pensem en un buit de forjat en una vuitena planta d´un edifici en construcció. El buit té una amplada de 4,80 m. i un fons de 1,80 m. Interiorment, es divideix en tres, amb la disposició de dues bigues metàl·liques transversals:

Treball que feia l'operari en el moment de l'accident

Havent protegit durant l'execució de l'obra aquests buits amb xarxes horitzontals, instal·lades per sota les bigues metàl·liques transversals, arriba el moment de retirar-les per iniciar el muntatge dels ascensors.

Amb vista a l'accés a l'interior del buit es disposen uns taulers de fusta de dimensions 2,00×0,50 m, recolzats, i que es van retirant a mesura que les xarxes són tallades i retirades.

El treballador portava arnès anticaiguda, fixat mitjançant una corda d'amarratge amb dos connectors (mosquetons), a una línia vertical d'ancoratge de corda anellada. En aquest sentit, i segons el que indica l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, la distància entre l'arnès i l'anella de la corda era d'1,70 m, corresponent a la longitud d'aquesta corda i els dos connectors . Mesurant el treballador 1,85 m. i quedant l'ancoratge a 0,60 m., aquest estava per sota del centre de gravetat, situació del tot desaconsellada durant els treballs en altura.

Segons el document publicat per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per fer el tall dels punts de subjecció de la xarxa, el treballador es posicionava ajupit, recolzant el genoll de la cama dreta en un dels taulers de fusta i mantenint la cama esquerra flexionada.

Durant la tasca, va recolzar el peu esquerre a la xarxa, parcialment deixa anar per tenir punts de subjecció ja tallats. La xarxa no va suportar el pes del treballador, produint-se la caiguda d'aquest i copejant-se durant aquesta, quedant penjat de l'arnès anticaiguda que portava.

 

A la investigació posterior a l'accident, s'obté la informació següent

 1. A la documentació tècnica de la línia de vida amb corda anellada no es fa cap menció que s'hagi fabricat d'acord amb les normes UNE de referència, EN 795 o EN 353-2.
 2. Al manual d'instruccions del fabricant de la corda se cita:
  • És molt important que la subjecció del sistema associat quedi instal·lada per sobre del cap dels treballadors, tenses i procurant reduir la distància de la caiguda.
  • No és aconsellable instal·lar els elements associats a la corda guia en punts inferiors al centre de gravetat del treballador i mai per sota d'aquest.
 

Causes d'aquest tipus d'accidents de treball

Com a causes de l'accident, l'Institut de Seguretat i Salut a la Feina estableix les següents:

 • L'ancoratge del sistema anticaiguda del treballador estava per sota del seu centre de gravetat, cosa que genera un factor 2 de caiguda.
 • Al pla de seguretat i salut de l'obra no s'havia contemplat l'activitat de col·locació i retirada de sistemes de protecció col·lectiva, no havent avaluat els possibles riscos ni planificat la instal·lació i posterior retirada d'un sistema anticaiguda adequat per a les tasques de retirada, en aquest cas, de xarxes horitzontals.
 • El treballador no disposava del manual d‟instruccions de la línia d‟ancoratge amb corda anellada.
 

Com es poden evitar aquests accidents de feina?

Coneixent les circumstàncies i les causes que van donar lloc a aquest accident, podríem establir ara les mesures organitzatives i preventives que molt probablement ho haguessin evitat:

 • Incloure en el pla de seguretat i salut els treballs d'instal·lació, trasllat i retirada de tots els sistemes de protecció col·lectiva que es prevegin a l'obra.
 • Planificar en aquest pla de seguretat, o en annexos posteriors si inicialment no es preveu, el procediment de treball de la tasca a executar, amb definició exhaustiva dels sistemes de protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual (dispositiu d'ancoratge a la capçalera, línia vertical d'ancoratge, dispositiu lliscant, element d'amarratge, connectors, absorbidor d'energia i arnès anticaiguda).
 

Això suposa considerar el que s'ha comentat en articles anteriors d'aquest bloc, com són els de Com aturar una caiguda a diferent nivell, EPI's necessaris per a treballs en alçada, o Factor de caiguda i força de xoc en feines en altura…

 • Informar de forma fefaent els treballadors encarregats de la tasca, posant èmfasi no només en el procediment de treball a posar en pràctica, sinó també de com s'ha de fer ús de l'equip de protecció individual.
 • Fer entrega als treballadors dels manuals d'instruccions dels components del sistema anticaigudes, des de l'ancoratge fins a l'arnès que portaran ells mateixos.
 • Garantir en tot moment que la posició del treballador i la subjecció a la línia vertical d'ancoratge generen un factor 0 de caiguda, cosa que evita la caiguda.
 

Font

Ministeri de Treball - Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball / Situacions de Treball Perilloses. Recuperat el 17 de novembre de 2022, de https://www.insst.es/stp/binvac

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada