Barana autoportant

Sistema de protecció col·lectiva A 14133-3

Característiques de el projecte

Davant l'operativa de manteniment dels equips de refrigeració ubicats a la coberta del centre logístic d'una empresa de productes alimentaris, sorgeix la necessitat d'implantar un sistema de protecció col·lectiva mitjançant una barana autoportant per evitar riscos de caiguda.

Barana autoportant, d'alumini i recta

Es va optar per instal·lar un sistema de protecció col·lectiva, Basat en una barana d'alumini, recta i autoportant. aquest sistema anticaigudes té com a objectiu protegir les teulades i terrasses no accessibles al públic. És una solució idònia quan resulta tècnicament impossible una fixació mecànica al suport existent. Doncs s'evita qualsevol intervenció de perforació al sostre.

El disseny de la barana permet una instal·lació senzilla i estètica

Disposa d'un sistema de reducció d'encadellat en els extrems dels passamans i tubs intermedis.
Els contrapesos de la barana autoportant estan recoberts de plàstic.
A més, les plantilles clipsadas preserven la impermeabilitat de la teulada.

En el cas d'aquesta instal·lació, la barana autoportant es va col·locar formant un circuit tancat al voltant de tot el perímetre dels equips de refrigeració. És a dir, es va col·locar formant un quadrat. Aquesta barana de protecció disposa d'un sistema abatible de tancament automàtic per mantenir la zona de treball completament segura sense utilitzar sistemes anticaigudes a l'interior de la zona. Altres sistemes de seguretat alternatius a la barana de seguretat serien, per exemple, les línies de vida, Els arnesos, etc.

  • Sistema Protecció Col·lectiva conforme a la norma EN 14122-3
  • Dimensions Sistema: longitud 20m lineals amb 4 girs
  • Sistema en Alumini amb porta abatible i tancament automàtic

 

Si necessites més informació sobre aquest sistema de seguretat en alçada, pots contactar amb el nostre departament tècnic perquè t'assessorin.

Galeria