Trípodes /
braços articulats

Sistemes que faciliten el accés a espais confinats o difícil accés

Trípodes /
braços articulats

Sistemes que faciliten el accés a espais confinats o difícil accés

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Trípodes i braços articulats

Què són els
tripodes i braços articulats

Els Trípodes i braços articulats o braços rescatadors, són punts d'ancoratge mòbils que faciliten en determinades operacions les tasques de descens o accés a espais confinats amb o sense ajuda d'un segon usuari. Opcionalment inclouen dispositius per a l'ascens rescat i evacuació, i en aquest cas sí, amb l'ajuda d'una segona persona.

Els trípodes estan compostos de 3 potes amb diverses posicions que poden regular-se en altura (1,20 ma 3,10 m) i amplitud a la base (1,40 ma 2,50 m) adaptant-se a el lloc i característiques de treball. Opcionalment es poden ampliar amb un bípede o trípode i biga d'acer per desplaçament i col·locació dels carros i punts d'ancoratge.

rescat en espais confinats

Lloguer de trípodes i braços articulats

Alquilla teu dispositiu anticaigudes per a treballs concrets i especialitzats

Característiques i usos

Els trípodes i Braços Articulats o també coneguts com Braços de Rescat, són equips destinats a l'descens, ascens i rescat de persones per a treballs en Espais Confinats (sitges, dipòsits, depuradores, pous, claveguerams ...) i llocs de difícil accés.

Poden treballar tant en vertical com en horitzontal.

És important diferenciar bé entre el «Torno» i el «Anticaigudes». El Torno és el dispositiu que mitjançant un sistema enrotllador permet l'ascens / descens en suspensió de l'usuari amb l'ajuda d'una segona persona. A més per aquest cas haurà d'usar-se també el anticaigudes per a protecció en cas d'una possible caiguda per pèrdua de control de l'Torn.

Accessoris

Per a l'ascens i descens de persones, s'utilitzen els torns d'elevació d'acord amb la norma EN 1496, Conjuntament amb un anticaigudes retràctil ÉS 360.

Existeixen en el mercat combinació de tots dos sistemes: Anticaigudes retràctil amb rescatador, el qual compleix amb totes dues normatives EN 360 + A 1496, utilitzat tant en els trípodes com en els braços articulats. (Vegeu també els productes següents: Anticaigudes Retràctils i Equips de Rescat).

Models

trípodes de rescat

Trípodes

Existeix una gran varietat d'aquest tipus de dispositiu d'ancoratge mòbil (Trípode). Aquests es diferencien per l'altura de el dispositiu, mètode de subjecció de les potes telescòpiques, nombre d'usuaris o pel mètode de descens / ascens de l'usuari, bé sigui motoritzat o manual. Són equips fabricats d'alumini o acer, disposant de diferents acoblaments per a la col·locació de l'entorn per a ascensos i descensos i dispositiu retràctil amb rescatador incorporat que actua en cas de fallada de l'entorn. Aquests ancoratges mòbils disposen també de peus antilliscants i cadena per a fixació de potes, existint alguns models amb rodes i fre en els mateixos per al fàcil transport per part de l'usuari.

Utilització

Equips utilitzats per a treballs de descens, ascens i rescat de persones per a treballs en pous, claveguerams i llocs de difícil accés.

 
equips per a espais confinats

Braços Articulats

Estos dispositius d'ancoratge i rescat són elements fabricats en Acer inoxidables, el que li confereix durabilitat i compatibilitat en tot tipus d'ambients. Hi ha infinitat de variants respecte a la fixació base d'aquests equips, bé amb barana de protecció de la zona de treball, amb suport en "U" ajustable, suport per a vehicles, amb contrapesos, amb base per a arquetes i embornals, la base de simple terra , base sobre mur lateral o encarnat en terra.

A més incorporen sobre el seu suport estructural de acoblaments per a la col·locació de dispositius anticaigudes retràctil amb rescatador incorporat.

Utilització

Equips destinats a protegir persones com a sistema anticaigudes i de rescat en espais confinats, pous, embornals, arquetes, depuradores i llocs en què s'hagi de realitzar un descens homologats per a persones.