Línia de vida vertical rígida

Carril vertical seguint la norma EN 353-1

Característiques de el projecte

A causa de l'altura dels ponts grua existent en una indústria energètica i pel fet que les operatives de treball provoquen que els operaris hagin de pujar fins a la plataforma de treball situada a la part més alta, es fa necessari la col·locació d'un sistema de seguretat anticaigudes en els trams d'escala d'accés a les zones de treball. Un sistema format per una línia de vida vertical que protegís als operaris de qualsevol risc de caiguda.

En resum, es va optar per instal·lar-hi un sistema de protecció d'ascens. És a dir, una línia de vida vertical rígida coneguda com a Carril Vertical conforme a la norma EN 353-1. Aquest sistema possibilita el desplaçament vertical per llocs de treball i vies de comunicació elevats, de manera segura, protegint fins a un màxim de 2 usuaris simultàniament, consistint el sistema en corredisses que es fixen amb elements de subjecció específics segons fabricant, a esglaons i muntants de escala, aconseguint la longitud desitjada mitjançant connectors de carrils, Sent el material de sistema acer galvanitzat per immersió en calent o acer inoxidable.

Línia de vida vertical per a escales instal·lada com a sistema de seguretat

En el cas d'aquesta instal·lació els punts extrems i intermedis de sistema van quedar fixats a esglaons de escala, Amb suports específics, disposant d'una altura de 8 metres i ancoratges cada 2 metres, podent així ascendir per les escales sense necessitat de desconnexió de el sistema, amb el seu carro de translació preceptiu, protegint així a l'operari de qualsevol risc de caiguda.

 
Si necessites més informació sobre aquest sistema de seguretat en alçada, pots contactar amb el nostre departament tècnic perquè t'assessorin. 

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada