Protecció de translúcides o claraboies: la importància de la correcta senyalització i protecció

protecció de cobertes fràgils

En la majoria dels casos, els accidents es produeixen durant intervencions en cobertes no transitables. És a dir, aquelles a què únicament hauria d'accedir personal especialitzat que compti amb tots els mitjans de seguretat necessaris. Solen ser cobertes inclinades, que no tenen accessos fàcils i sense proteccions col·lectives ni dispositius d'ancoratge instal·lats que siguin segurs i accessibles. A més, en moltes ocasions, presenten zones fràgils (material de cobriment poc resistent o deteriorat, translúcids -lluernaris o claraboies-, etc.) que poden trencar-se en ser trepitjats.

A la majoria de les cobertes fràgils hi ha lluernes, claraboies o planxes translúcides per il·luminar interiorment les estances, les quals tenen una resistència mínima NO APTA per al trànsit de persones. Aquesta característica les converteix en veritables TRAMPES MORTALS. Per tant, suposa un greu risc de caiguda en altura per a les persones que hi deambulin.

A través de la guia tècnica "Treballs en coberta: l'important és baixar amb vida" elaborada pel INSST (Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball), S'estableix una llista dels tipus de cobertes existents:

protecció de lluernes sobre cobertes

Des de la Workprotec Enginyeria, oferim solucions per a aquests tipus de cobertes i superfícies no transitables.

Protecció anticaigudes temporals: Xarxes de seguretat

Fabricades en poliamida o polipropilè, són fixades a la coberta metàl·lica per evitar la caiguda de persones pels buits, plaques translúcides o claraboies. S'instal·len de caràcter temporal per a la realització dels treballs a les cobertes. Per exemple, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, manteniment i revisió d'equips, manteniment i neteja de cobertes.

xarxes de seguretat per protegir lluernes sobre cobertes

Protecció anticaigudes permanent: Malla metàl·lica

Aquest tipus de proteccions metàl·liques són fixes i cobreixen el risc de caiguda a diferent nivell a través dels buits, translúcides i/o claraboies existents a les cobertes. Però, no es pot transitar per sobre.

malla metàl·lica a lluerna

Protecció anticaigudes permanent: Enreixillats metàl·lics tipus Trámex

Si el que necessitem és realitzar un trànsit segur per sobre de les lluernes i la pròpia coberta caldrà instal·lar sistemes rígids. Aquests sistemes han de ser capaços de suportar el pas de les persones per sobre. Per això, es poden instal·lar enreixillats metàl·lics tipus “TRAMEX” complint també amb la funció de sistema de protecció anticaigudes si s'instal·len a tota la superfície de la placa translúcida.

reixa metàl·lica s'instal·la per evitar caigudes en alçada
Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar