Català Català Español Español
Català Català Español Español

Com ajustar l'arnès correctament

L'arnès preserva la seguretat i la salut del treballador perquè és l'encarregat de transmetre al cos la força generada durant la caiguda.
arnès

L'arnès és un sistema de cintes tèxtils de determinada resistència, que es col·loca sobre el cos del treballador, adaptant-se al seu tronc i cames, de manera que es pugui ajustar al cos i, si cal, aturar una caiguda d'alçada, subjectant de manera segura a la persona fins al moment del seu rescat.

En altres articles anteriors, com Punts i dispositius d'ancoratge, hem comentat que un sistema anticaiguda està format per una sèrie de components, entre els quals hi ha els dispositius d'ancoratge, els equips d'amarratge, els connectors i per descomptat, els arnesos.

Hi ha diversos tipus d'arnès, entre els quals hi ha:

 • Arnès de seient.
 • Arnès anticaiguda d'ús general (probablement el més utilitzat).
 • Cinturó de retenció i/o posicionament.
 • Arnès anticaiguda amb seient incorporat.
 • Arnès per a rescat.

Pel seu ús més habitual i estès, ens centrarem en l'arnès anticaiguda d'ús general, les parts principals del qual són:

 • Bandes o cintes tèxtils, normalment de polièster (tirants, camals).
 • Elements de connexió, metàl·lics o de polièster (dorsal, esternal, lateral, …).
 • Elements d'ajust (sivelles).
 • Travetes.

arnès

Imatge. Elements que componen un arnès dús general.
Font: Línia Prevenció – Fundació Laboral de la Construcció.

 

La funció de l'arnès durant una caiguda hipotètica és primordial per preservar la seguretat i la salut del treballador, ja que és l'encarregat de transmetre al cos la força generada durant la caiguda. Per això la transcendència que l'arnès estigui degudament col·locat i ajustat al cos del treballador.

 

Gestió prèvia a l'ús de l'arnès per un treballador

El Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, estableix a l'article 8 que l'empresari ha de, entre altres coses, proporcionar instruccions, preferentment per escrit, sobre la manera correcta d'utilitzar-los i mantenir-los.

A més, ha d'estar a disposició dels treballadors el manual d'instruccions o la documentació informativa que hagi facilitat el fabricant. També l'empresari ha de garantir la formació i organitzarà, si escau, sessions d'entrenament per utilitzar equips de protecció individual.

Els treballadors també estan obligats a certes actuacions amb relació als arnesos. Entre d'altres a utilitzar-los i cuidar-los correctament, a més d'informar el seu superior directe de qualsevol defecte, anomalia o dany que s'hagi pogut detectar a l'equip de protecció individual utilitzat.

Resulta evident, per tant, que hi ha una doble obligació. De l'empresari quant a garantir que el treballador rep formació i informació sobre l'ús de l'arnès; i del treballador, quant al fet que també està obligat no només a conèixer l'ús d'aquests equips, sinó també a utilitzar-los i cuidar-los adequadament.

 

Forma de col·locació d'un arnès

En aquest punt, també és important destacar que els fabricants estan obligats a facilitar un manual d'instruccions on s'indiqui clarament com s'ha de col·locar i utilitzar l'arnès anticaiguda.

De manera resumida, podríem establir la manera de col·locar-se un arnès segons el procés següent:

 1. Subjecteu l'arnès pel punt d'enganxament dorsal, ubicat a la cruïlla de les cintes tèxtils a l'esquena. Si s'agafa així, podem identificar fàcilment quina és la part de dalt, la de baix (cames), la part davantera i la del darrere.
 2. Col·loqueu l'arnès sobre l'esquena, com si fos una motxilla o una armilla.
 3. Unir les cintes pectorals.
 4. Tancar les cintes de les cames i ajustar-les de manera que no quedin ni molt soltes ni prement el treballador.

 

Després de col·locar l'arnès, i sempre abans de treballar…

Un cop col·locat l'arnès es fa necessària la comprovació de diversos aspectes, que no només garantiran la seguretat en cas de caiguda, sinó que també permetran a la persona que el porta a fer la seva feina de manera més còmoda:

 • Verificar que l'enganxament dorsal queda correctament col·locat entre tots dos omòplats.
 • Comproveu que l'ajust de l'arnès és el correcte tant a les cames com al pit, assegurant que les cintes tèxtils no estan girades o doblegades.
 • Ajupir-se i creuar els braços al pit, per verificar que l'ajust de l'arnès no impedeixi fer moviments que després seran necessaris durant la feina.

 

fonts

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada