Què cordes ens garanteixen la seguretat en alçada?

Formades per un conjunt de filaments fabricats de material tèxtil sintètic, podent ser trenades i / o amb ànima i funda.
cordes de seguretat

Què són les cordes de seguretat?

Les cordes de seguretat són un element essencial de la cadena d'assegurament, atura la caiguda de forma segura absorbint l'impacte que produïm i, sovint, pot ser fins i tot la nostra manera de progressió pel que fa a treballs verticals. 

Les cordes, en general, són fràgils a moltes classes d'agressions i és molt important la seva cura, protecció i manteniment per estalviar-nos ensurts i treballar-hi de manera segura. La vida útil de les cordes i el manteniment de les seves propietats depèn de factors molt variables com ara:

 • La freqüència d'utilització
 • La freqüència amb què es produeixen caigudes sobre ella
 • El tipus de caigudes
 • Agents externs com la roca contra la qual frega o l'aigua de la pluja
 • La cura i el manteniment amb què tractem la corda de seguretat durant el temps d'activitat
 

Els fabricants recomanen un període màxim d'emmagatzematge entre 4 i 5 anys des de la producció de la mateixa i un període màxim de vida actiu d'entre 10 i 12 anys, doncs encara que s'hagi emmagatzemat de forma correcta, cura i realitzat un manteniment òptim al llarg del temps, les propietats de les fibres sintètiques de què es compon perden les seves virtuts amb el pas d'aquest, i si bussegem una mica en catàlegs tècnics no hi ha ni un fabricant que es mulli més enllà d'aquests paràmetres.

Tipus de cordes

En funció de les seves característiques tenim dos tipus de cordes: dinàmiques i semi-estàtiques. Les dinàmiques s'utilitzen per assegurar una persona que pugui patir una caiguda important (escalada), mentre que les semi-estàtiques estan destinades a la suspensió de persones i/o com a sistemes anticaigudes.

Dins de les semi-estàtiques existeixen 4 categories: Tipus A, B, C i L, sent les utilitzades en treballs en alçada i verticals les cordes tipus A i B. Les de tipus C i L s'utilitzen com cordes auxiliars.

A tall d'exemple, l'ús de les cordes als diferents treballs és el següent:

 • Treballs en alçada: UNA CORDA
  • Corda semi-estàtica 100% poliamida
  • Diàmetre recomanat entre 12 mm i 16 mm (major protecció)
  • No compatible amb tots els dispositius

 • Treballs verticals: DOBLE CORDA (treball + seguretat)
  • Corda semi-estàtica 100% poliamida
  • Diàmetre recomanat entre 10 mm i 11,5 mm (lleugeresa i protecció adequada)
  • Compatible amb altres dispositius

Normativa segons el tipus de cordes

Tipus de material

Poliamida, polièster, polipropilè, aramida, Dyneema, kevlar.

Tipus de cordes de seguretat

cordes dinàmiques

Com el seu nom indica amorteix els xocs i absorbeix l'energia de la caiguda. S'utilitza per assegurar una persona que pugui patir una caiguda important: Factor 2.

 • Força de xoc: entre 7,4 i 8,8 kN
 • diàmetres: de 9 a 11mm
 • Nombre de caigudes Factor 2: de 11 a 16
 • Allargament dinàmic: de 30 a 35%
 • Allargament sota 80 Kg: de 7 a 10%
 • Pes per metre: de 60 a 78 g

cordes dinàmiques

Cordes semi-estàtiques

Destinades per a treballs que requereixin la suspensió de persones, ofereixen un allargament moderat que li permet absorbir la suficient energia per aturar caigudes de Factor 1.

 • diàmetres: de 8,5 a 12 mm
 • Resistència: > 2.200 Kg
 • Nombre de caigudes Factor 1: 5
 • Força de xoc factor 0,3: > 600 daN
 • Allargament: > 5%
 • Lliscament màxim de la funda: 15 a 50 mm

cordes semiestàtica

cordes trenades

Destinada per a treballs en alçada com a sistema de seguretat. L'operari es connecta a la corda amb un dispositiu anticaigudes que només actua en cas de caiguda a el buit.

 • Diàmetres corda: de 12 a 16 mm
 • Resistència: > 2.200 Kg
 • Allargament: 10%
 

Cordes auxiliars (cordinos)

El seu diàmetre és menor de 8,5 mm, NO són ​​aptes per al descens de persones, utilitzades com cordes auxiliars, per penjar material, d'emergència ...

 • Diàmetres corda: de 1 a 8,5 mm
 • Resistència: < 2.200 Kg

Cordes auxiliars (cordinos)

Revisions i manteniment de les cordes

 • Utilització de protectors en les arestes i frecs
 • Rentar amb aigua sola -NO detergents- Assecar a l'ombra
 • Guardar en lloc sec i protegit de el sol
 • Comprovar minuciosament després de cada activitat, ús intensiu o caiguda / sol · licitació
 • revisió periòdica per una empresa especialitzada com Workprotec, mínim cada 12 mesos

Garantia de les cordes

Depenent de fabricant, pot estar entre 5 i 10 anys, s'utilitzi o no, i pot arribar a 15 anys en el cas que estigui 5 anys guardada en el seu envàs original.

Per què serveix la protecció per a cordes?

L'ús continu de les cordes sovint suposen un desgast important de les mateixes atès que parlem d'un material força sensible i amb molta facilitat de tall.

És per això que les hem de cuidar i protegir, en la majoria de treballs amb corda (alçada, verticals), hem de tenir en compte les arestes, cantonades o elements tallants que poden deteriorar les nostres cordes a l'hora de treballar, les cordes estan preparades per suportar el pes de l'operari sense problemes, però si la seva integritat es veu afectada, hi ha un risc molt probable de caiguda.

Aquests accidents solen tenir resultats molt greus per al treballador. Per això, totes les solucions de seguretat que establim són poques. Moltes vegades, si no tenim coneixements ampliats de quina protecció individual hem de fer servir per a cada tipus de treball, s'escullen els epis de manera errònia o en menys quantitat del que realment és necessari.

Per saber quines proteccions anticaigudes, tant individualment com col·lectivament, és necessària per a un projecte en concret, és recomanable rebre assessorament d'experts en la matèria.

Tipus de protecció antiroce per a cordes de seguretat

 • Proteccions flexibles: són els protectors més habituals per a l'ús de cordes fixes, porten una mena de coixinet que s'adapta a la superfície de la corda que més possibilitats té de fregament. Es poden utilitzar amb gran eficàcia per a feines en espais confinats.
 • Protectors rígids: especials per a escalada en entorns agressius com ara roca o pedra.
 • Protectors articulats amb rodets: combinen elements de protecció rígida amb rodets reductors de fricció. Per al cas de feines verticals en edificis i similars, és una bona eina.

Altres sistemes anticaiguda per a treballs en altura 

Els operaris que realitzen treballs en altura, treballs verticals o treballs en espais confinats han de comptar amb tots els sistemes anticaigudes necessaris per protegir-ne la integritat. Entre els equips de protecció individual (EPI's) destacats que s'utilitzen en aquest tipus de treball com a solucions de seguretat en altura, es troben:

 • Arnesos: és l'equip d'unipersonal de seguretat format per corretges que actuen de cinturó i tirants que s'ajusten a les espatlles, el pit i les cames. Això permet que el treballador es fixi a qualsevol dispositiu anticaigudes.
 • cascos: és la protecció de cap. Aquest tipus de protecció és fonamental per evitar impactes contra el terra, d'objectes, enderrocs i, fins i tot, descàrregues elèctriques.
 • Cordes de seguretat: existeixen les cordes dinàmiques i semi-dinàmiques. S'utilitzen per assegurar l'operari d'una possible caiguda i com a cordes auxiliars, respectivament.

 

Aquests sistemes anticaigudes s'han de protegir, ja que amb l'ús continuat es poden deteriorar i trencar. En el cas de les cordes de seguretat, el fregament pot generar un desgast que acabi trencant la corda i, en conseqüència, el treballador caurà al buit. Per això, és molt important utilitzar protecció antiroç que eviti el deteriorament.

Consulta amb els nostres tècnics

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

2 comentaris

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar