Dispositius anticaigudes

Línies de vida, escales verticals d'accés i malla de simple torsió i tràmit

Hem instal·lat diferents dispositius de seguretat en una empresa murciana perquè els treballadors puguin realitzar amb seguretat les tasques de manteniment sobre la coberta. Els sistemes anticaigudes instal·lats són:

Dispositius de seguretat

Escales d'accés vertical

S'ha instal·lat una escala d'accés vertical segons les especificacions del fabricant, segons la norma harmonitzada EN 1411-4 complint tots els requisits inclosos en aquesta norma.

Punt d'ancoratge sobre perllongador

Per evitar caigudes mentre es desenvolupa la feina, s'han instal·lat punts d'ancoratge on l'operari es pugui ancorar amb el vostre treball. PPE

Línia de vida horitzontal 1

Muntatge d'una línia de vida horitzontal permanent de 54 metres de llargada, que compleix amb especificacions tècniques del fabricant, segons la norma harmonitzada EN 795.

Línia de vida horitzontal 2

Instal·lació duna línia de vida horitzontal de 47 metres de longitud.

Línia de vida horitzontal 3

La darrera línia de vida instal·lada té 40 metre de longitud total. 

Malla de simple torsió i tràmit

Es fa necessària la instal·lació de malla de simple torsió per al cobriment de lluernes, així com la instal·lació de tràmit per cobrir lluernes i per a pas de persona.
 
S'han instal·lat sobre els lluernaris existents a la coberta un sistema compost pels components que se citen a continuació:
  • Trámex per a cobriment de lluernaris.
  • Malla de simple torsió per a protecció de lluernaris.
Els sistemes estan fixats de la següent manera:
  • Els tràmetres estan fixats a coberta de xapa mitjançant ferramentes específiques.
  • Les malles de simple torsió estan fixades a coberta de xapa mitjançant ferramentes i cargols específics. 
 

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada