Equips o elements d'amarratge

eslingues i elements d'amarratge proteccions col·lectives per a treballs en alçada

Equips o elements d'amarratge?

Estan certificats sota la norma EN 354 Equips d'amarratge, denominació utilitzada a partir de la revisió que el 2011 es fa de la norma. A la versió de l'any 2002 s'anomenava “Elements d'amarratge”.

Aquesta norma europea especifica els requisits, els mètodes d'assaig, el marcatge, la informació subministrada pel fabricant i l'embalatge dels equips d'amarratge. Segons aquesta norma, aquests equips s'utilitzen com a components o elements de connexió als sistemes de protecció individual contra caigudes: per exemple, sistemes de retenció, sistemes de subjecció, sistemes d'accés i posicionament mitjançant cordes, sistemes anticaigudes i sistemes de salvament.

Com s'aprecia a la figura i s'indica a l'apartat anterior, l'element d'amarratge és aquell component del sistema anticaigudes que uneix el dispositiu d'ancoratge amb l'arnès que porta el treballador.

És important no confondre l'element o l'equip d'amarratge amb el component d'amarratge, regulat per la norma UNEIX EN 358.

Usos dels equips d'amarratge

a) Element de connexió d'un sistema anticaigudes

En aquest punt, cal assenyalar i recordar una cosa imprescindible per a treballs en alçada. I és que els equips d'amarratge, excepte indicació expressa del fabricant, no poden aturar caigudes per ells mateixos sense absorbidor. En aquesta situació, la longitud total del sistema ha de ser menor a 2,00 metres

Encara que l'equip d'amarratge es connecti directament a un punt d'ancoratge per sobre de l'usuari, si fa comba s'ha de considerar situació de possible caiguda i hauria de portar absorbidor.

b) Ús com a element de subjecció

Els components d'amarratge de subjecció i els equips d'amarratge són tan semblants que és gairebé impossible distingir-los sense comprovar a l'etiqueta la norma que compleixen. De fet, molts compleixen les dues normes.

Algunes de les diferències tècniques són les següents:

 • No s'ha d'utilitzar un component de subjecció per aturar una caiguda, ni tan sols disposant d'un absorbidor.
 • Un equip d'amarratge es podria utilitzar per a subjecció, però no és aconsellable fer-ho llevat que el fabricant ho autoritzi específicament.

c) Element de retenció

Com amb la funció anterior, de subjecció, fins a la versió de l'any 2011 de la norma no es tenia en compte aquesta funció.

La capacitat de suportar esforços i sol·licitacions d‟un equip de retenció és molt inferior a la d‟un component d‟un sistema anticaigudes, per tant, el seu ús com a element de retenció en circumstàncies normals és tècnicament vàlid.

SEGURETAT EN ALÇADA

Solucions integrals de protecció per a treballs en alçada

Tipus d'equips d'amarratge segons el material de què es componen

L'equip d'amarratge és un element fabricat en materials diferents: cinta tèxtil, de cable o de corda. Presenta dos caps terminals als seus extrems, que poden venir amb els connectors o unir-los a posteriori.

Imatge: Equips d'amarratge de: corda, cable d'acer i cinta tèxtil, respectivament.

De material tèxtil

Fabricats majoritàriament amb poliamida i en menor mesura amb polièster. Solen estar formats per cordes o cintes. Aquestes darreres emprades en treballs en què estan sotmesos a un major desgast i abrasió.

Metàl·lics i mixtos

Utilitzats en treballs en què es fan servir eines tallants o en tasques de soldadura. Poden ser de cable o cadena, encara que els més habituals són els primers.

Imatge: Equips d'amarratge amb absorbidors d'energia integrats. D'un o dos caps.

Elements d'amarratge de doble ganxo o caporal

És un equip estàtic i que no cal utilitzar per aturar una caiguda. Per tant, convé acotar les situacions en què se n'hauria de plantejar l'ús:

 • Per a treballs en situació de retenció, és a dir, en què no hi ha risc de caiguda.
 • Per afegir un absorbidor denergia a la part dunió de les dues cintes (com a la imatge anterior).
 • Per treballar en un sistema anticaigudes de subjecció.

Es poden unir dos equips d'amarratge per assolir una posició de treball més allunyada del punt d'ancoratge?

Els fabricants mai no ho recomanen i, per tant, podem interpretar que està desaconsellat, ja que el connector que els uniria es pot trencar durant una caiguda.

Això obre una porta a utilitzar la unió d'equips d'amarratge en els sistemes anticaigudes de subjecció o retenció, en què no hi ha risc de caiguda. En aquesta situació s'ha de prestar una atenció especial que els dos equips d'amarratge estiguin units amb un sol connector.

Resumint ...

 • ús: poden aturar caigudes si s'hi afegeix un absorbidor d'energia. També poden mantenir un treballador en la situació de subjecció o retenció. No s'han d'utilitzar mai com a anticaigudes si no disposen d'absorbidor d'energia.
 • tipus: de corda torta, corda kernmantle, cinta, cable o cadena.
 • Regulació: poden no tenir-ne. Si en disposen, aquesta pot ser amb sivella o per lleva i per excèntrica.
 • Normativa que els regula: és la UNE-EN 354 Equips de protecció individual contra caigudes. Elements d'amarratge.
 • Tallatge: hi ha diferents longituds.
 • caducitat: la tenen, sí, i es defineix pel fabricant de cada equip.
 • Pes màxim que suporten: a Europa no es defineix, encara que s'assagen amb 1500 daN.

Fonts

Govern d'Espanya - Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, FSP i Fundació Laboral de la Construcció. Projecte AS-2018-0110. Guia per a l'elecció d'EPI i sistemes d'ancoratge per al treball en alçada en construcció.

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar