Tipus d'EPP adequats per fer una instal·lació elèctrica

epp instal·lacions elèctriques

La seguretat del teu projecte depèn de la seguretat de l'equip que està a càrrec de la instal·lació elèctrica. Per això és important anar amb compte amb els elements de protecció personal adequats.

Què són els EPP i per a què serveixen?

Equips de Protecció Personal (EPP per les sigles) és tot allò que compon la indumentària tècnica que serveix per protegir el personal de diversos riscos en el seu ambient laboral.

Totes les peces o dispositius que eviten que les persones tinguin contacte directe amb els perills dambients riscosos que poden ocasionar lesions o malalties es consideren EPP.

Si bé els EPP no proporcionen seguretat total, sí que minimitzen els riscos.

En el cas de els EPP adequats per realitzar una instal·lació elèctrica, Aquests estan dissenyats per evitar el xoc elèctric per contacte directe o indirecte, cremades per xoc elèctric o per arc elèctric, caigudes o cops com a conseqüència de xoc o arc elèctric i incendis o explosions causats per lelectricitat.

Segons el Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric, els riscos elèctrics són aquells provocats per la energia elèctrica.

Quins són els EPP per fer instal·lacions elèctriques?

Segons les característiques de la feina, els tipus d'equips de protecció personal varien. Els que estan orientats a prevenir accidents per risc elèctric són:

 • Roba ignífuga, antiestàtica (impermeable i amb abric per a condicions de pluja i fred). Protegeix els treballadors del contacte amb les flames, fonts de calor i descàrregues de l'arc elèctric.
 • Botes de seguretat. Protegeixen contra electrocució, cremades i càrregues electrostàtiques que poden generar espurnes.
 • Cascos de seguretat dielèctric. Redueixen la força dimpacte dobjectes en caiguda i el perill de contacte amb conductors energitzats.
 • Guants dielèctrics. Protegeixen de descàrregues elèctriques.
 • Banquetes i catifes aïllants. Proporcionen aïllament del treballador respecte al sòl, evitant la circulació de corrents a terra per la persona que manipula sistemes de mitjana i alta tensió.
 • Pantalles facials aïllants i ulleres. Per protegir el rostre de guspires.
 • Protectors auditius. Serveixen per protegir l'audició activa i passiva de renous.
 • Genolleres reforçades. Per a casos en què calgui treballar molt de temps de genolls.

Quines característiques han de tenir els EPP per fer instal·lacions elèctriques?

Els elements de protecció dependran de les particularitats de les tasques a realitzar i la magnitud del risc que impliqui. Per tant, han de respondre efectivament a les normes de seguretat establertes.

Els qui treballen amb electricitat han d'evitar, a més a més del risc elèctric, altres perills comuns a altres professions. Per això els equips han d'estar adaptats a la situació individual.

Sense importar el tipus dequip de protecció personal, tots han de respectar aquests principis:

 • L?EPP ha de ser personal.
 • Les talles han de ser apropiades amb la mida de lusuari i aquest ha de sentir-se còmode.
 • L'EPP s'ha de fer servir en tot moment.
 • Els elements han de mantenir-se en bones condicions.

Després hi ha els equips especialitzats per a treballs verticals, en suspensió i en les alçades. Aquests, a més de protecció elèctrica, han de preservar els treballadors de riscos de caigudes i lesions ergonòmiques.

A Workprotec som especialistes en aquest tipus d'equips que permeten accés i posicionament mitjançant cordes.

També ofereixen programes de formació sobre ús adequat d'equip de protecció individual i la identificació i control de riscos a la feina i seguretat a la feina a les altures. Alguns d'aquests poden incloure pràctiques en l'ús d'equip de protecció contra caigudes, com ara arnesos i línies de vida.

Quines normes han de complir els EPP per fer una instal·lació elèctrica?

Ja que la quantitat d'implements pot ser molt àmplia, ens enfocarem en els principals elements de protecció:

 • Cascos amb barbuquejo. Ha de complir la norma EN 50365: 2002, que contempla la protecció per a instal·lacions de fins a 1000 V en corrent altern i 1500 V en corrent continu. Per a treballs en alta tensió (fins a 20 000 V) es pot fer servir un casc classe E, fabricat amb materials no conductors i resistent a la flama.
 • Guants dielèctrics. Han de complir la norma EN 60903: 2005, relativa a guants de material aïllant.
 • Calçat de seguretat. Els calçats de protecció elèctrica (no només aïllants) han de complir la norma EN 50321-1: 2008. A més, cal considerar el tipus de superfície perquè també es pot requerir un model especial amb sola antiperforació, amb puntera reforçada o botes d'aigua per a risc elèctric.
 • Pantalles facials aïllants i ulleres. Han de tenir protecció contra arc elèctric segons la norma EN 166: 2002 sobre protectors oculars.
 • Protectors auditius. Si es tracta de taps han de complir la norma EN 352-2: 2020 sobre protectors auditius. I si són cascs o orelleres antisoroll es regeixen per les normes EN 352-1: 2020 sobre orelleres, i EN 352-4: 2020 sobre orelleres dependents del nivell.

Quant costen els EPP adequats per fer instal·lacions elèctriques?

Depèn… De la quantitat d'elements que necessitis comprar i de la marca que triïs. Tot i això, la inversió que facis està al servei de protegir la teva integritat física, la teva salut i fins i tot la teva vida.

En Workprotec, per exemple, tenim un ampli catàleg de productes en diferents categories, en aliança amb les millors marques dedicades a l'enginyeria de seguretat a les altures.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar