Català
Català

Equips de protecció individual per a electricistes

Els Equips de Protecció Individual són imprescindibles per protegir els electricistes del corrent elèctric.
equips de protecció individual per a electricistes

Els Equips de Protecció individual tenen caràcter obligatori per llei, però hi ha mesures de protecció individual per treball desenvolupat. Fent referència als Equips de Protecció Individual per a electricistes, Es basen en protegir els treballadors del corrent elèctric, utilitzant materials aïllants per a la seva seguretat.

Què és un equip de protecció individual?

Els Equips de Protecció individual són equips destinats a protegir els treballadors dels riscos que puguin sorgir mentre desenvolupen l'activitat. els EPIS de riscos elèctrics són denominats de categoria III pel fet que la funció que exerceixen els electricistes és de risc elevat i en algunes ocasions podria ser mortal.

Per entendre correctament les categories dels EPIS, hi ha tres. les de categoria I en el quin el risc de l'activitat que s'està exercint és baixa, com pot ser el cas d'equips per a una persona que es dedica a la jardineria; de categoria II, En la qual el risc no és ni molt alt ni molt baix i l'últim, el de categoria III que és el cas dels equips de protecció individual per a electricistes que treballen amb el corrent elèctric. Com per exemple, davant d'un tall de llum per avaria produïda en un habitatge. La funció principal dels EPI és evitar que el corrent elèctric passi a el cos de treballador.

A més, els Equips de protecció individual han d'anar marcats per la etiqueta CE (Conformitat Europea), aquesta etiqueta indica que el PPE està homologat i compleix les funcions necessàries per protegir el treballador del corrent elèctric.

Quins equips de protecció ha de portar un electricista?

Els treballs que es realitzen amb instal·lacions elèctriques són diversos, a més dels equips de protecció individual necessaris que ha de portar el treballador, les persones que exerceixen la tasca han de ser persones qualificades i autoritzades per realitzar el treball d'electricista. Un electricista qualificat ha de portar amb si:

  • Protecció al cap. Per protegir el cap l'electricista ha de portar un casc que el protegeixi del corrent elèctric i de qualsevol cop que pugui produir-se mentre exerceix la seva labor.
  • Protecció facial. Ha de portar unes ulleres de protecció ocular i una pantalla per protegir-se la cara. Evitarà cremades facials en el cas que es produeixi algun guspira.
  • Protecció a les mans i als braços. Ha de portar guants i maneguins aïllants per evitar qualsevol cremada.
  • Protecció als peus. Perquè el corrent elèctric no circuli pel cos de la persona, ha de portar un calçat que tingui una resistència elèctrica elevada, per això haurà de portar el material aïllant corresponent.
  • Protecció a la roba. La roba que ha de dur amb si el tècnic electricista ha de ser peces antiestàtiques, aïllants i conductora en funció del corrent amb la que ocupi la seva tasca.

Formació sobre els equips de protecció individual per a electricistes

Tant l'empresari com el treballador, han de complir les normatives exigides i portar els equips de protecció corresponent. L'empresari ha de seleccionar correctament els EPIS que ha de portar el treballador, donar-li les formacions i instruccions necessàries per al seu ús i reemplaçar-ho en cas de trencament o mal estat, així com, realitzar el manteniment oportú de tots els EPIS. El treballador haurà de seguir totes les indicacions donades per l'empresari i avisar en cas de fallada en l'Equip de Protecció Individual.

És imprescindible que el treballador i l'empresari coneguin les normatives i facin ús adequat dels equips de protecció individual per a electricistes. Igual d'important és que, si no ets una persona autoritzada i s'ha produït un tall de llum al teu habitatge, intentar solucionar l'avaria sense una persona qualificada per desenvolupar l'activitat pot ser un risc. Sempre s'ha de comptar amb l'experiència de persones qualificades davant d'un cas elèctric.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar