Equips de seguretat de lloguer

El lloguer d'equips de seguretat i productes de què disposem s'utilitzen per a treballs en alçada, verticals, espais confinats, formació, etc.
equips de seguretat en alçades

Workprotec a més de dedicar-se a la venda de EPI i instal·lació i manteniment de sistemes i dispositius anticaigudes, Disposa també d'una àmplia gamma de lloguer d'equips de seguretat, productes i dispositius anticaigudes.

En Workprotec disposem d'una àmplia gamma de productes i sistemes en lloguer d'equips per al rescat, espais confinats, treballs en alçada i verticals.

El lloguer d'equips de seguretat i productes de què disposem s'utilitzen per treballs en alçada, treballs verticals, proteccions col·lectives, espais confinats, Demostracions, formació, Etc

Tots ells es presenten acreditats per la norma vigent que els apliqui, estant revisats periòdicament segons ús i especificacions de fabricant i aptes per al seu ús i utilització en la data d'inici de lloguer.

Pot llogar-se amb instal·lació i certificació de muntatge o només el lloguer de l'producte.

Per a més informació sobre el lloguer d'equips de seguretat, consulteu-nos per tal de conèixer la disponibilitat del producte, quantitat, període de lloguer, tarifes o fins i tot per assessorar de quin és l'equip que necessita depenent de la seva operativa de treball.

Equips de seguretat per a diferents treballs

Línies de vida horitzontals temporals A 795-B / C

Són línies de vida horitzontals per a ús temporal, on poden subjectar fins a 3 operaris amb els preceptius Equips de Protecció Individual EPI contra les caigudes d'altura.

El seu ús està justificat per a treballs temporals en:

 • Cobertes planes i inclinades
 • Estructures metàl·liques
 • Estructures de formigó
 • Bastides
 • Etc

Línies de vida verticals flexibles ES-353 2

Són línies de vida temporals de corda dissenyades per ser instal·lades en edificis, escales, Torres i / o altres estructures verticals on els treballadors o usuaris estiguin exposats a un risc de caiguda en alçada a l'hora d'exercir les seves feines.

És necessari l'ús de dispositius anticaigudes lliscants específics per a cada tipus de línia de vida vertical flexible, Els quals llisquen lliurement per la corda i en cas de caiguda es bloquegen impedint la caiguda de treballador.

Es poden llogar per separat la corda de el dispositiu anticaigudes vertical.

Punts d'ancoratge temporals A 795-B

Són dispositius d'ancoratge temporals, provisionals i / o transportables el disseny ha de permetre connectar un EPI contra caigudes d'altura mitjançant un connector compatible, De manera que no es pugui desconnectar involuntàriament.

es consideren EPI, Per la qual cosa ha de portar marcatge CE i un fullet informatiu de fabricant.

hi ha diversos tipus d'ancoratges temporals segons la seva aplicació com ara per a buits de portes i finestres, estructures metàl·liques, estructures tubulars, petos d'obra, etc.

Baranes de protecció temporals (SPPB) ÉS 13374

Els Sistemes Provisionals de Protecció de Vora (SPPB), comunament anomenats baranes de seguretat, Són un conjunt de components destinats, provisionalment, a protegir les persones contra caigudes a un nivell inferior i retenir materials.

Les aplicacions més usuals daquests sistemes de protecció col·lectiva són les obres de construcció, protegint els buits dascensors, escales, balcons, terrasses o cobertes. Però també per a la protecció temporal en indústria, infraestructures i obra pública: pous, arquetes, ponts en construcció, naus industrials, etc.

Xarxes de protecció ES-1263 1; ES-1263 2; ÉS 13374

Les xarxes de seguretat són sistemes de protecció col·lectiva destinades a limitar l'altura de caiguda, i que hauran de complir amb una sèrie de condicions i característiques segons s'especifica en la norma.

tipus:

 • Xarxes verticals per a buits
 • Xarxes verticals per a façanes
 • xarxes Horitzontals

Material per difícil accés (espais confinats, ATEX ...)

Disposem d'equips de seguretat específics per a rescat, espais confinats i zones ATEX, compost per:

 • Trípode homologat per a 1 persona o càrregues fins a 500 kg, dotat de 4 punts d'ancoratge, amb potes telescòpiques amb 7 punts d'ajust possible, peus antilliscants i cadena per a la fixació de les potes d'acord norma A 795-B.
 • Torn de rescat d'accionament manual amb cable d'acer i fre automàtic de 20 m, dissenyat per a una persona, d'acord normativa EN 1496 B.
 • Anticaigudes Retràctil i rescatador amb accionament manual per a accés i descens de longitud 25 m apte per a una persona i conforme normatives EN 360 en la seva funció retràctil i A 1496 Classe B per la seva funció de rescatador.
 • Ventilador. Extractor mòbil per impulsar o aspirar aire a espais confinats o sense ventilació amb conductes de 200 mm per introduir-los a l'espai a ventilar.
 • Detector multigas fiable que els mesura 4 gasos: O2, H2S, CO i gasos combustibles d'una forma precisa. Aplicacions: Espais confinats, excavacions, personal de manteniment, sistemes d'aigües residuals, operacions en sitges, instal·lacions subterrànies ...
 • Equip de respiració autònoma (ERA) compost per màscara + ampolla + espatllera o semiautònoma (ERSA) compost per màscara + carro mòbil + ampolles + mànegues.

Material de seguretat per a treballs en alçada, elevació de càrregues i rescat

Workprotec Enginyeria, SL disposa d'una àmplia gamma d'equips de seguretat en règim de lloguer per al seu ús en treballs en alçada, treballs verticals, Elevació de càrregues i rescat com són:

L'assessorem i configurem el sistema de anticaigudes o de rescat que millor s'adapti a les seves necessitats i operatives de treball, incloent instal·lació, formació i procediments de treball segur si els necessita.

Equips de progressió per corda motoritzats ÉS 341; ÉS 1496

Workprotec Enginyeria, SL disposa entre els seus equips destinats per al lloguer de la cadira motoritzada a gas "POWERSEAT".

Un còmode seient mecànic dissenyat per als operaris que realitzen treballs suspesos amb cordes, per ascendir motorizadamente i descendir de forma controlada mitjançant un sistema manual de frenada de fricció.

Per a una càrrega de treball màxima de 273 kg i una velocitat d'ascens de 15 m / min i amb tan sols 14 kg de pes és ideal per a treballs en turbines de vent, exteriors d'edificis, Indústria, aerogeneradors ...

Consulta amb els nostres tècnics

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar