Escales
d'accés

Dissenyades per comunicar espais en diferents altures de manera segura

Escales d'accés

Dissenyades per comunicar espais en diferents altures de manera segura

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

ESCALES D'ACCÉS NORMALITZADES

Què són les
Escales d'accés

Les escales d'accés normalitzades Estan dissenyades per comunicar espais ubicats a diferents alçades. Hi ha una gran varietat d'escalessis, amb diferents configuracions i destinades per a diferents usos entre les que es poden diferenciar:

  •  Les escales FIXES, Les quals poden disposar o no de protecció dorsal, línia d'ancoratge vertical EN 353-1 / 2 o fins i tot de replà, per a ús en instal·lacions industrials (escales industrials metàl·liques), naus, preses, cobertes ...
 
  • Les TRANSPORTABLES / TEMPORALS, Les quals poden ser utilitzades per a infinitat d'operatives en què no hi ha una superfície de suport, o simplement siguin per a un ús esporàdic i temporal, existint a més d'alguns models especials per a usos en operatives específiques com accés a cisternes, altells, acoblament sobre escales estructurals, etc.
treballant en les altures

Models

escales per a treballs en alçada

Escala vertical de seguretat amb protecció dorsal

Es tracta d' elements d'accés fabricats en alumini natural, fabricats a mesura, lleugeres i de ràpida instal·lació (sense necessitat d'obra) són escales fixes verticals.

POseen protecció dorsal (Crinolina), per donar sensació de seguretat, encara aquest element pot resultar perjudicial en cas de caiguda, Dificultant el rescat de l'usuari.

Aquest tipus d'escales industrials d'accés poden disposar d'un SISTEMA ANTICAIGUDES conformat per Línia d'Ancoratge Vertical de Rail instal·lat en el propi muntant lateral de l'escala, o incorporar-lo independent mitjançant cable d'acer o rail (veure productes: Línies d'Ancoratge Vertical i Carrils Verticals).

Depenent de l'altura de el sistema, incorporen també un replà, bé com a plataforma dividint l'escala en diversos trams (desdoblada), o acoblant sobre els esglaons unes platines retràctils per a suport de peus, garantint el descans de l'usuari en el seu trànsit vertical.

Utilització:

Accés a cobertes, instal·lacions industrials, sitges, preses ...

 

tipus d'escales per a treball en altures

Escala vertical de seguretat sense protecció dorsal

Es tracta d' elements d'accés fabricats en alumini natural o Acer Tractat, fabricats a mida, i de ràpida instal·lació, amb ajuda a el desembarcament i fins i tot poden incorporar passarel·la de pas a coberta.

incorporen dispositius d'Ancoratge Vertical acoblat a muntant o eix central d'escala des de fàbrica o instal·lat com a element independent per empresa autoritzada pel fabricant com Workprotec.

Depenent de l'altura de el sistema, incorporen també un replà, bé com a plataforma dividint l'escala en diversos trams (desdoblada), o acoblant sobre els esglaons unes platines retràctils per a suport de peus, garantint el descans de l'usuari en el seu trànsit vertical.

(Veure productes: Línies de Vida Verticals, carrils Verticals y Baranes de protecció permanents).

Utilització:

Com accés a cobertes i altells, antenes de telecomunicacions, xemeneies, instal·lacions industrials, sitges, etc.

 

escales d'accés temporals

Escales temporals / transportables

Les escales temporals / transportables són sistemes dissenyats per al seu ús temporal i específic com connexió d'espais a diferents altures. Aquest tipus de sistemes d'accés estan fabricats en alumini per a un fàcil transport i utilització, podent incorporés d'rodetes per a un millor desplaçament, passamans per a un ascens i descens segur, acoblaments per ancoratge a petos o fins i tot potes regulables per a la seva utilització en escales estructurals.

Utilització:

Com accés a espais en alçada i ús temporal i específic com pot ser transmissions de grans màquines industrials, altells, pintat d'estructures, cisternes, manteniment elèctric industrial, etc.