Escales
d'accés

Dissenyades per comunicar espais en diferents altures de manera segura

Escales d'accés

Dissenyades per comunicar espais en diferents altures de manera segura

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

ESCALES D'ACCÉS NORMALITZADES

Què són les
Escales d'accés

Les escales d'accés normalitzades estan dissenyades per comunicar espais ubicats a diferents alçades. Hi ha una gran varietat d'escalars, amb diferents configuracions i destinades a diferents usos. Entre elles, es poden diferenciar:

 •  Escales FIXES. Són les que poden disposar de protecció dorsal o no, línia d'ancoratge vertical EN 353-1 / 2 o fins i tot de replà. S'utilitzen en instal·lacions industrials, naus, preses, cobertes, etc.
 
 • Escales TRANSPORTABLES o TEMPORALS. Poden ser utilitzades per a infinitat d'operatives en què no hi ha una superfície de suport. També són ideals per a un ús esporàdic i temporal. A més, hi ha models especials per a usos en operatives específiques com l'accés a cisternes, altells, acoblament sobre escales estructurals, etc.
treballant en les altures

Models

escales per a treballs en alçada

Escala vertical de seguretat amb protecció dorsal

Es tracta d' elements d'accés fabricats en alumini natural ia mida. Són lleugeres i de ràpida instal·lació (sense necessitat d'obra), són escales fixes verticals.

Posseeixen protecció dorsal (Crinolina), per donar sensació de seguretat. Encara que aquest element pot resultar perjudicial en cas de caiguda, ja que dificulta el rescat de lusuari.

Aquest tipus d´escales industrials d´accés poden disposar d´un SISTEMA ANTICAÏDES. Per exemple, una Línia d'Ancoratge Vertical de Rail instal·lada al mateix muntant lateral de l'escala. També es pot incorporar anticaigudes de forma independent mitjançant un cable d'acer o rail.

Depenent de l'alçada del sistema, incorporen també un replanell. Ja sigui com a plataforma dividint l'escala en diversos trams o acoblant sobre els esglaons unes platines retràctils per recolzar els peus. És la manera de garantir el descans de l'usuari en el trànsit vertical.

Utilització:

S'utilitzen com a sistema d'accés per a:

 • cobertes
 • instal·lacions industrials
 • Sitges
 • Preses, etc.

 

tipus d'escales per a treball en altures

Escala vertical de seguretat sense protecció dorsal

Es tracta d' elements d'accés fabricats en alumini natural o Acer Tractat, fabricats a mida, i de ràpida instal·lació, amb ajuda a el desembarcament i fins i tot poden incorporar passarel·la de pas a coberta.

incorporen dispositius d'Ancoratge Vertical acoblat a muntant o eix central d'escala des de fàbrica o instal·lat com a element independent per empresa autoritzada pel fabricant com Workprotec.

Depenent de l'alçada del sistema, incorporen també un replanell. Bé com a plataforma, dividint l'escala en diversos trams (desdoblada), o acoblant sobre els esglaons unes platines retràctils per a suport de peus. D'aquesta manera es garanteix el descans de l'usuari en el trànsit vertical.

Utilització:

Es fan servir com a mitjà d'accés segur a: 

 • Cobertes i altells
 • Antenes de telecomunicacions
 • xemeneies
 • instal·lacions industrials
 • Sitges, etc.

 

escales d'accés temporals

Escales temporals o transportables

Les escales temporals o transportables són sistemes dissenyats per al seu ús temporal i específic com connexió d'espais a diferents altures. Aquest tipus de sistemes d'accés estan fabricats amb alumini per a un fàcil transport i utilització. Poden incorporar:

 • Rodets per a un millor desplaçament
 • Passamans per a un ascens i descens segur
 • Acoblaments per ancoratge a petos 
 • Potes regulables per utilitzar-les en escales estructurals.

Utilització:

Com a accés a espais en alçada i ús temporal i específic, com pot ser:

 • Transmissions de grans màquines industrials
 • Altells
 • Pintat d'estructures
 • Cisternes
 • Manteniment elèctric industrial, etc.

 

Escala vertical de seguretat IRULADDER

Es tracta d'una escala d'accés fabricada amb fibra de vidre. Es caracteritza per ser extensible amb un punt d'ancoratge a l'últim esglaó. A més compta amb protecció aïllant davant agents elèctrics i tèrmics. 

Té una longitud des dels 3,5 metres fins als 6 metres d'alçada. El pes és de 25 kg. Compleix la normativa europea EN 795B, EN 131, EN 50528, EN6147B.

Utilització:

Són escales dissenyades per a situacions complicades:

 • Subjecció amb corda de posicionament sobre pal segur. 
 • S'acoblen dues potes estabilitzadores sobre un pal inestable. 
 • S'acoblen dues potes laterals estabilitzadores per fer servir sobre façanes.