Fernando Espinosa Gutiérrez

Fernando Espinosa Gutiérrez

Arquitecte Tècnic i Tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.

Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Fernando Espinosa Gutiérrez

Fernando Espinosa Gutiérrez

Arquitecte Tècnic i Tècnic PRL 

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.

Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Fernando Espinosa Gutiérrez

Fernando Espinosa Gutiérrez

Arquitecte Tècnic i Tècnic PRL 

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.

Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Estudis

Universitat de Múrcia i Universitat Politècnica de Cartagena
Màster en Prevenció de Riscos Laborals
2012 - 2013
Universitat Politècnica de València 
Arquitectura Tècnica
1991 - 1997

Estudis

Màster en Prevenció de Riscos Laborals
2012 - 2013
Arquitectura Tècnica
1991 - 1997

Estudis

Màster en Prevenció de Riscos Laborals
2012 - 2013
Arquitectura Tècnica
1991 - 1997

Experiència

Gerent a la Regió de Múrcia de Fundació Laboral de la Construcció

Experiència

Gerent a la Regió de Múrcia de Fundació Laboral de la Construcció