Formació
especialitzada

Més de 20 anys impartint cursos a professionals d'altura

Formació
especialitzada

Més de 20 anys impartint cursos a professionals d'altura

Àmplia oferta formativa per a la especialització en treballs en alçada, Verticals i confinats per tècnics i PRL.

Aprèn a treballar sense riscos

La proposta de la nostra formació especialitzada consisteix en una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits, dotant als alumnes de les habilitats per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional.

En el curs de Seguretat de Treballs en Alçada s'imparteixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en matèria de treballs temporals en alçada. És una formació especialitzada amb una proposta teoricopràctica per aconseguir la correcta assimilació de conceptes.

Modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits, dotant els alumnes de les habilitats per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional a l'hora de realitzar treballs en espais confinats

En aquesta formació especialitzada es dota l'alumne dels coneixements generals i específics de seguretat en treballs verticals i se li dóna les eines necessàries per a la pràctica de com actuar i desenvolupar-se amb seguretat en la progressió per corda.

La proposta de formació especialitzada de seguretat en altura i treballs verticals per tècnics en prevenció de riscos laborals està dirigida a treballadors amb coneixements en prevenció per especialitzar-se en seguretat en alçada.

Calendari de cursos 2022

Matricula't en els propers cursos i especialitzat en seguretat en alçada

Calendari de Cursos

02/06/2022

Espais Confinats

presencial

Múrcia

03/06/2022

Treballs en Alçada

presencial

Múrcia

09/06/2022

Espais Confinats

presencial

València

10/06/2022

Treballs en Alçada

presencial

València

13/03/2022 - 17/06/2022

Treballs Verticals

presencial

Múrcia

23/06/2022

Espais Confinats

presencial

Barcelona

24/06/2022

Treballs en Alçada

presencial

Barcelona

30/06/2022

Treballs en Alçada

presencial

Múrcia

Cursos a mida:
Quina formació necessites?

Explica'ns les teves necessitats i prepararem el teu curs a mida.

Les nostres instal·lacions

Disposem de tots els sistemes anticaigudes per a les pràctiques dels cursos, adaptant-se als supòsits reals que els professionals es puguin trobar en el seu lloc de treball i / o d'oci