Línia de vida vertical

Sistemes anticaigudes per a l'accés a alçades

Sistemes anticaigudes

S'han realitzat els muntatges de sistemes anticaigudes per poder accedir a dalt de dipòsits. Es tracta de la instal·lació duna línia de vida vertical al llarg duna escala daccés de dos trams. 

Escales d'accés a dos trams

Amb aquesta escala fixa hem comunicat els espais ubicats a diferents alçades. Es tracta d'una escala composta per dos trams diferents per poder arribar a dalt del dipòsit i que compta amb protecció dorsal i amb una línia de vida vertical per subjectar el treballador en cas de caiguda. 

 Instal·lació de línies de vida verticals

Instal·lació d'una línia de vida vertical o rail d'ancoratge rígid vertical permanentEl dispositiu d'ancoratge s'ha instal·lat comprovant l'estat general del sistema, de l'estructura portant i parell de collament dels diferents conjunts de subjecció. El sistema és instal·lat conforme les especificacions tècniques del fabricant, segons norma harmonitzada EN 353-1 complint tots els requisits inclosos en aquesta norma. 

La línia de vida vertical situada a l'escala d'accés a dipòsits pressenta les característiques següents:

  • Compte amb una longitud total de 12 metres formant una línia recta. 
  • Es troba fixada mitjançant suports específics contraplacats al muntant dret de l'escala amb varetes roscades M12. 
  • Els trams de rail són de 6m i la unió entre ells es fa amb peces d'unió de carril i ancoratges mecànics.
  • El rail posseeix als 2 extrems uns topalls finals fixos que impedeix la sortida del carro d'ancoratge mòbil. 
  • La totalitat del sistema està fabricat en alumini anoditzat i acer inoxidable per assegurar-ne la perdurabilitat.
  • El rail anticaigudes vertical ha estat dissenyat per protegir un màxim d'1 persona.
EPI recomanats

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada