Seguretat a mida

Malles simple torsió, baranes de seguretat i escales d'accés

Solució de seguretat en altura

Una empresa especialitzada a instal·lar plaques fotovoltaiques necessitava una solució de seguretat per desenvolupar treballs sobre la coberta dels seus naus. Per això, el nostre departament tècnic ha dissenyat una solució a mida basada en escales d'accés, baranes de protecció i malla simple torsió per cobrir els lluernaris. 

Malles de simple torsió

La coberta de la nau està composta per 37 plaques translúcides de policarbonat que pateixen un deteriorament constant en estar exposades a la radiació solar i als diferents agents atmosfèrics. 

 
En augmentar considerablement la seva fragilitat degut a aquests fenòmens, cal assegurar el treball sobre la coberta. Per això, hem cobert tots els lluernaris amb malla simple torsió per protegir els treballadors de caigudes cap a linterior de la nau. El sistema d'amortiment instal·lat es compon dels elements següents.
 
  • Hem instal·lat una malla de simple torsió per a 17 lluernaris de 2,25 metres i un total de 250 metres lineals.
  • Als 20 lluernaris restants hem instal·lat una malla simple torsió d'1,15 metres i un total de 300 metres lineals.
  • Quadradets metàl·lics per sectoritzar.
  • Cinta adhesiva per segellat d'ancoratges.
  • Cargoles autorroscant.

Baranes de protecció col·lectiva

Quan els operaris accedeixen a la coberta, necessiten un sistema que els asseguri en cas de caiguda a diferent nivell per les vores de la nau. Per tant, hem optat per instal·lar un sistema de protecció col·lectiva. És a dir, baranes de seguretat instal·lades en 5 trams diferents de la vora de la coberta fixades mitjançant peanyes específiques, que tenen un total de 68 metres lineals aproximadament. 

Les baranes perimetrals d'acer tractat compleixen amb la normativa europea EN 14122-3 i estan compostes per pals separats cada 1,50 metres, barra intermèdia i passamans superior a 1,10 metres d'alçada, sense sòcol. A més, disposa de tub intermedi baranes a una altura aproximada de 0,50 metres. 

Escales d'accés vertical

Amb l'objectiu d'accedir a la coberta amb seguretat hem instal·lat una escala vertical amb protecció dorsal d'una alçada de 4,20 metres i fabricada en alumini natural, que compleix les normes EN ISO 14122, DIN 14094 i DIN 18799.

EPI's obligatoris

És obligatori comptar amb els equips de protecció individual necessaris perquè en cas d'accident es redueixi el risc de lesió greu. 

  • Cal portar un casc de seguretat que compleixi la normativa EN 397.
  • Posar-se un arnès anticaigudes conforme a la norma ÉS 361.
  • Perquè el treballador es pugui enganxar a la línia de vida o un altre sistema anticaiguda instal·lat sobre la coberta com les baranes de protecció en aquest cas, cal l'eslinga d'amarratge de doble cap conforme a la norma ÉS 354.

Galeria