Línia de Vida Vertical – Tipus, Ús i Comprovacions

Línia de vida vertical

Què són les Línies Verticals?

La línia de vida vertical és un sistema de seguretat essencial per a la protecció contra caigudes en treballs d'alçada. Aquest sistema està compost per un cable, riel o corda, al llarg dels quals els treballadors es poden desplaçar verticalment mentre estan assegurats per un dispositiu anticaiguda lliscant.

Aquest dispositiu llisca al llarg de la línia dʻancoratge i proporciona una protecció vital contra el risc de caigudes durant els desplaçaments verticals. Un aspecte notable d'aquestes línies de vida verticals és que s'instal·len majoritàriament com una adaptació a escales ja existents, així com a noves escales que es dissenyen incorporant des de la seva concepció la línia d'ancoratge. Això demostra un enfocament proactiu a la seguretat laboral, assegurant que les estructures existents s'actualitzin per complir amb les normatives de seguretat vigents i que les noves construccions estiguin equipades amb els mecanismes necessaris per garantir la seguretat dels treballadors des de l'inici.

Tipus de Línies de Vida Verticals

Línies d'Ancoratge Verticals Rígides EN 353-1

Els línies d'ancoratge verticals rígides són sistemes de seguretat essencials per a treballs en alçada, compostos per un riel o guia fabricat d'un material rígid, generalment metall, i un dispositiu anticaigudes lliscant connectat a l'arnès del treballador.

Aquests sistemes permeten desplaçaments verticals segurs, i es bloquegen automàticament en cas de caiguda per prevenir lesions. És molt comú fer servir la línia de vida vertical en entorns industrials, de construcció i manteniment, ja que garanteixen una protecció contínua per als treballadors.

La ES-353 1 és una part crucial de les normatives de seguretat europees, proporcionant un marc per garantir la protecció dels treballadors que fan tasques en altures significatives. Es refereix específicament a les «línies verticals rígides» dins el context de sistemes anticaigudes personals. Aquesta norma forma part de les regulacions europees i estableix els requisits per a la seguretat en feines d'alçada. Aquí alguns

Aspectes clau de l'EN 353-1:
 • Enfocament a Línies Verticals Rígides: Aquesta norma se centra en sistemes que utilitzen un riel o guia rígida, generalment feta de metall, que s'instal·la de manera vertical. Aquestes línies verticals rígides són essencials en entorns industrials, com ara torres, escales d'accés i altres estructures verticals.
 • Components del Sistema: Els sistemes coberts per la EN 353-1 inclouen el riel o guia rígida i un dispositiu anticaiguda lliscant. Aquest dispositiu es mou al llarg del rail i es connecta a l'arnès de seguretat del treballador. En cas d'una caiguda, el dispositiu anticaiguda es bloqueja al riel, aturant la caiguda.
 • Requisits de Seguretat i Proves: La norma estableix requisits detallats per a la fabricació, instal·lació, funcionament i manteniment de les línies verticals rígides. Inclou especificacions sobre la resistència dels materials, el disseny del sistema i les proves que han de superar per garantir la màxima seguretat.
 • Instal·lació i Manteniment: L'EN 353-1 també aborda la instal·lació correcta i el manteniment regular d'aquests sistemes. Això és crucial per assegurar que segueixin sent efectius i segurs al llarg del temps.
 • Ús i Aplicacions: Aquests sistemes són àmpliament utilitzats en diversos sectors, especialment on els treballadors necessiten accedir a zones elevades de forma regular i segura, com ara la construcció, el manteniment d'edificis, les telecomunicacions i la indústria energètica.

Línies d'Ancoratge Verticals Flexibles EN 353-2

Els línies d'ancoratge verticals flexibles són sistemes de seguretat dissenyats per protegir els treballadors contra caigudes en tasques realitzades en altura. Utilitzen un cable o corda resistent que s'estén verticalment al llarg de la zona de treball, com pot ser el cas en torres, bastides o escales.

Inclouen un dispositiu anticaiguda que es connecta a l'arnès de seguretat del treballador i llisca al llarg de la corda o cable. Aquest dispositiu segueix els moviments del treballador cap amunt o cap avall i es bloqueja automàticament en cas d'una caiguda, aturant el descens i minimitzant el risc de lesions.

La norma EN 353-2 és un component crític en el marc de seguretat per a treballs en altura, assegurant que els sistemes de línies d'ancoratge verticals flexibles compleixin amb alts estàndards de seguretat i qualitat.

Aspectes clau de l'EN 353-2:
 • Enfocament a Línies Flexibles: A diferència de la EN 353-1, que tracta sobre línies de vida rígides, la EN 353-2 s'aplica a línies d'ancoratge verticals que són flexibles, generalment compostes per cables o cordes.
 • Components del Sistema: Aquests sistemes inclouen un cable o corda que s'estén verticalment, al llarg del qual es desplaça un dispositiu anticaigudes. Aquest dispositiu està connectat a l'arnès de seguretat del treballador i es bloqueja automàticament en cas d'una caiguda.
 • Requisits i Proves de Seguretat: La norma específica els requisits per a la fabricació, instal·lació, funcionament i manteniment de les línies d'ancoratge verticals flexibles. Inclou directrius sobre la resistència dels materials, el disseny del sistema, i proves de seguretat per garantir-ne l'efectivitat.
 • Aplicacions i Flexibilitat: Atès que són flexibles, aquestes són ideals per a situacions en què una línia de vida rígida no seria pràctica o possible. Es fan servir en una varietat d'entorns industrials i de construcció, especialment on es requereix mobilitat i accés a àrees verticals.
 • Importància de la Normativa: Complir amb la EN 353-2 és essencial per garantir que els sistemes de línies d'ancoratge verticals flexibles siguin segurs i efectius, ja que proporcionen una protecció vital per als treballadors en alçades.

Components Generals de la Línia de Vida Vertical

 • Línia d'ancoratge (rígida o flexible).
 • Dispositiu anticaigudes lliscant.
 • Absorbedor denergia.
 • Element d'amarratge.
 • Arnès, cinturó, connectors.

Treballar amb Línies d'Ancoratge Verticals

Per realitzar qualsevol tipus de treball amb aquest sistema, caldrà un mínim de dos operaris instruïts i formats d'acord amb els procediments de treball segurs que s'estableixin. Les especificacions fonamentals en treballar amb línies de vida verticals són:

 • No hi ha d'haver més d'un usuari connectat al cable simultàniament.
 • Les línies de vida es fan servir habitualment en zones amb risc de caiguda en altura. Per tant, és totalment desaconsellable el seu ús per persones amb problemes físics com a vertigen o altres que poguessin afectar la seva salut.
 • A cada actuació s'haurà de preveure una avaluació de riscos i planificació, per fer front de manera eficaç i amb total seguretat a qualsevol emergència que es pogués derivar durant la seva utilització. Així mateix, no podran ser utilitzades sense tenir en compte els límits previstos en el manual d'instruccions o altres funcions que no siguin per a la qual estan dissenyades.

Ús de la Línia d'Ancoratge Vertical

totes les línies d'ancoratge verticals disposen d'un carro anticaigudes de translació, el qual cal enganxar-lo obligatòriament amb un connector directament al punt esternal de l'arnès (està prohibit enganxar-lo a les eslingues d'amarratge). Queda prohibit deixar-se anar de la línia de vida vertical en cap moment sense estar abans ancorat a un altre punt d'ancoratge fix
A continuació, definirem l'ús de les línies de vida verticals en general:

 • Introduir el carro per la part inferior de la línia de vida vertical segons el marcatge, amb la fletxa cap amunt i l'anella d'ancoratge orientada cap avall.
 • Rotar l'anella d'ancoratge cap amunt i inserir el carro pel cable.
 • Connecteu el carro directament al punt d'ancoratge esternal de l'arnès de l'usuari mitjançant un mosquetó d'alumini d'acord amb la norma ÉS 362 i els següents paràmetres:
  • Longitud de 110mm,
  • Secció 12mm,
  • Ample 65mm,
  • Obertura 20mm,
  • Càrrega trencament axial 30KN,
  • Càrrega transversal 8KN,
  • Pes 80gr. (L'ancoratge dorsal de l'arnès s'ha de fer servir principalment en operacions de rescat).
 • Moure el carro suaument en pujar o baixar al llarg del cable.
 • Arrossegueu el carro manualment durant l'ascens.
 • Accioneu suaument l'ancoratge en direcció horitzontal per permetre que el carro es mogui cap avall.

Comprovació de la Línia Vertical Vertical i Advertiments

Abans de cada ús, el treballador ha de comprovar lestat del sistema. En primer lloc, heu de verificar que el dispositiu anticaigudes (carro), l'arnès i el connector estan en bones condicions per al seu ús.

Les comprovacions que cal fer són:
 • L'ull d'ancoratge es mou fàcilment.
 • L'absorbidor d'energia al carro no ha estat desplegat.
 • Per a la configuració on el cable està proveït amb l'absorbidor d'energia, l'indicador de caigudes no està activat.
 • El tancament de l'mosquetó haurà bloquejar automàticament.
 • El carro ha de moure fàcilment al llarg del cable.
 • El carro ha d'agafar automàticament el cable a l'adreça de servei.
El sistema es posarà fora de servei immediatament si:
 • L'usuari percep una o més anomalies en els punts indicats anteriorment.
 • El carro ha aturat una caiguda. El dispositiu estarà fora de servei fins que una persona capacitada reemplaça el trams de cable que s'hagi deformat en aturar la caiguda.
 • El absorbidor d'energia proviso al carro ha estat desplegat i s'observa una longitud superior a 10 cms.

És essencial revisar l'espai lliure entre l'usuari i l'obstacle.

Des del terra fins a dos metres d'alçada, l'usuari no està protegit contra les caigudes. Per això, heu de prendre precaucions addicionals quan es connecti i desconnecteu el dispositiu anticaiguda.
Abans de desconnectar el carro des del cable, la seguretat de l'usuari ha d'estar assegurada amb un altre sistema d'ancoratge.

El sistema d'ancoratge no ha de ser utilitzat com un sistema de fre a l'treballar en alçada. Un sistema restrictiu ha de ser utilitzat específicament si cal.

Totalment prohibida la manipulació del carro, durant l'ascens o el descens, que pugui interferir en el sistema de frenada del mecanisme. Si cal, manipular l'anticagudes (carro) amb el connector. És a dir, no agafar amb la mà el cos o l'anella d'ancoratge estant el carro en servei.

José Luis Marín
Arquitecte tècnic | PRL i Compliment Normatiu

Format com a Arquitecte Tècnic i especialitzat en Prevenció de Riscos Laboral i Compliment Normatiu.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar