Sistemes anticaigudes

Línies d'ancoratge horitzontals aèries

Instal·lació de línies d'ancoratge aèries

S'han instal·lat dues línies d'ancoratge aèries al nou taller de l'estació de tren de ADIF a Cartagena. 

Les línies d'ancoratge horitzontals aèries instal·lades són del tipus overhead. Es tracta d'un dispositiu fixat sota sostre mitjançant segellat, embridat o per preselles. És a dir, són línies de vida aèries a què un usuari s'enganxa amb sistemes anticaigudes de protecció individual. Serveixen per desplaçar-se amb seguretat sobre tota la longitud de la línia de vida. 

És el sistema anticaigudes ideal per desplaçar-se en entorns industrials, manteniment de façanes, monuments arquitectònics i passadissos a oficines i centres comercials.

Entre els avantatges d'aquest tipus de sistema anticaigudes hi ha: 

 1.  És indeformable i reutilitzable.
 2.  Components disponibles en acer inoxidable o en aliatge de coure per a zones ATEX.
 3.  Pas automàtic pels punts d'ancoratge intermedis.
 4.  Absorció denergia integrada en punts intermedis.
 5.  Fins a quatre usuaris lligats simultàniament.
 6. Fixació de paret o sostre.
 7. Àmplia garantia.
 

Línies d'ancoratge horitzontals instal·lades

Tant la primera línia de vida horitzontal aèria com la segona tenen una longitud de 100 metres en total. Totes dues estan fabricades en acer inoxidable i porten associats dos retractils de la marca SEGURETAT DE KRATOS

Tal com es pot apreciar a la galeria d'imatges, s'han instal·lat de forma paral·lela sobre els rails d'acord amb les especificacions tècniques del fabricant. Compleixen amb la norma EN 795:2002 Tipus C i l'especificació CEN/TS 16415:2013. 

Requisits per utilitzar de la línia de vida

 • L'operari ha de presentar una bona forma física i no ser sensible al vertigen. 
 • És obligatori rebre la formació específica per fer aquest tipus de treballs.
 • Els treballs en altura els han de desenvolupar almenys dues persones simultàniament.
 • És necessari un pla de rescat que permeti una evacuació ràpida en cas de caiguda.
 • Com a màxim, poden estar lligats quatre persones alhora. 
 • L'usuari ha d'estar equipat amb un arnès anticaigudes, un cap d'ancoratge amb un absorbidor d'energia i dos connectors d'acer amb tancament de seguretat automàtic.
 • Abans de lligar-se al cable el treballador ha de verificar:
  • La senyalització correcta i les especificacions de la zona de treball.
  • L'indicador de caiguda no està activat.
  • Que els sistemes anticaigudes estiguin en bon estat. 
  • El sistema no es pot fer servir si l'usuari identifica anomalies. 
 

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada