Instal·lació d'una línia de vida fixa horitzontal

Sobre la coberta d'una nau

Característiques de el projecte

En una empresa d'enginyeria i construccions industrials situada al polígon industrial d'Alcantarilla (Múrcia), necessitaven una solució de seguretat en altura que inclogués sistemes i dispositius anticaigudes. Per això, el departament tècnic de Workprotec va optar per instal·lar línies de vida fixes horitzontals sobre la coberta de la nau. Així, els operaris de l'empresa poden realitzar els treballs en alçada de forma segura.

Procés d'instal·lació de línies de vida fixes horitzontals

En primer lloc, es va subministrar, va muntar i va certificar la línia de vida permanent i horitzontal d'acer galvanitzat de Ø10 mil·límetres. En segon lloc, el nostre equip de muntadors la va instal·lar sobre la coberta de la Nau en forma d ' "U". Finalment, es va ancorar a la xapa metàl·lica mitjançant peanyes de repartiment ancorades a superfície de sustentació amb cargols autorremachable M6 mil·límetres. la línia de vida té les següents característiques:

  • Longitud total de 93,50 metres
  • Està dividida en 3 trams de 15,50 metres, 62,50 metres i 15,50 metres.
 

Es va situar a 2 metres aproximadament de les vores per evitar possibles caigudes a diferent nivell des de la coberta i evitar un possible efecte pèndol. Aquest efecte es produeix quan un treballador s'allunya de la línia de vida o punt d'ancoratge a què està subjecte, aquest s'ha de desplaçar sempre perpendicularment per evitar balanceigs indesitjats en cas de caiguda. És especialment perillós en les vores laterals, ja que, si pateix una caiguda lateral, es produeix una oscil·lació circular incontrolada.

Els nostres tècnics especialistes van instal·lar la línia de vida d'acord amb el Manual d'Instruccions de Creacions Preventives, SL, la norma EN 795: 2012 tipus C i l'especificació tècnica CEN / TS 16415: 2013 "Equips de protecció individual contra caigudes ".

A continuació, es presenta un esquema amb la situació de la línia de vida, A més del punt d'accés a la coberta. L'accés a la coberta de la Nau es va realitzar mitjançant Plataforma Elevadora Articulada Autopropulsada de Braç Articulat, que situa a la zona ombrejada en vermell.

Si necessites més informació sobre les línies de vida fixes, pots contactar amb el nostre departament tècnic perquè t'assessorin.

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada