Línies
de Vida València

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Línies
de Vida València

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de línies de vida a València per a la realització de treballs en alçada.

LÍNIES DE VIDA VALÈNCIA

Línies de vida València - A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i posterior manteniment de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

Instal·lació i manteniment 

Línies de vida València - A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i posterior manteniment de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

T'assessorem perquè treballis amb seguretat

Línies de vida

PREU D'INSTAL·LAR LÍNIES DE VIDA PER A TREBALLS EN ALÇADA

REVISIÓ DE LES LÍNIES DE VIDA

La revisió periòdica de les línies de vida és fonamental per assegurar la seguretat en feines d'alçada. El seu objectiu principal és evitar accidents mitjançant la inspecció freqüent dels components clau del sistema (com són els cables, ancoratges i els mecanismes d'absorció d'energia), se'n verifica el funcionament adequat i, consegüentment, es minimitza el risc d'incidents. Aquest manteniment preventiu és vital per mantenir la confiança del sistema i proporcionar una defensa efectiva contra caigudes potencials.

Concordança amb les Normatives de Seguretat

La realització d'aquestes inspeccions també és crucial per assegurar el compliment amb les normes de seguretat aplicables, que poden variar segons l'àmbit geogràfic o el sector industrial. Mantenir les línies de vida d'acord amb aquestes directrius no és només una obligació legal, sinó que també contribueix a elevar el nivell de seguretat a l'espai de treball. El desgast i danys causats per l'ús constant i l'exposició a diferents ambients poden afectar la integritat de les línies de vida. És imprescindible dur a terme inspeccions amb regularitat per identificar i corregir a temps qualsevol problema, evitant així riscos a la seguretat.

Adaptació als canvis de l'àmbit laboral

Un altre aspecte rellevant és l'habilitat per adaptar-se a les variacions a les condicions laborals. Les revisions constants asseguren que el sistema de línies de vida s'adeqüi als desafiaments emergents i als canvis a l'entorn, conservant-ne la funcionalitat i el nivell de protecció. El saber que aquests sistemes estan sota un manteniment i una revisió constant atorguen als usuaris una major sensació de seguretat i confiança, la qual cosa, alhora, millora la moral i la productivitat, fomentant l'ús correcte i continu de l'equip.

Avantatges a Llarg Termini

Finalment, el manteniment rutinari ofereix la possibilitat de perllongar la durabilitat dels equips. Això suposa un benefici tant en aspectes de seguretat com econòmics, ja que prevé la necessitat de reemplaçaments anticipats de lequip.

Preu de línies de vida

SOLUCIONS INTEGRALS DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA