Línies de Vida Verticals i Horitzontals: per què cal inspeccionar-les

línies de vida verticals

Manteniment i Revisió de Línies de Vida

El manteniment i la revisió de les línies de vida són aspectes crítics per garantir la seguretat en feines d'alçada. Aquests sistemes, ja siguin línies de vida verticals o horitzontals, requereixen inspeccions regulars i manteniment per assegurar-ne el funcionament òptim i la protecció dels treballadors.

Per què cal inspeccionar les línies de vida

Aquestes inspeccions regulars són fonamentals per identificar i abordar a temps qualsevol problema potencial, garantint així la seguretat i el correcte funcionament de les línies de vida verticals i horitzontals.

Les inspeccions les han de fer persones amb la formació adequada, acreditades i amb experiència en sistemes de protecció contra caigudes. En primer lloc, implica un examen minuciós de tots els components de la línia de vida:

  • Cables i cordes: Buscar desgast, talls, abrasions o esfilagarsats.
  • Riells i guies: Reviseu si hi ha signes de deformació, fissures o corrosió.
  • Connectors i terminals: Comprovar la seva integritat, cercant danys o corrosió.
  • Dispositius anticaigudes: Verificar-ne el funcionament correcte i l'absència de danys.
  • Punts d'ancoratge: Inspeccioneu per assegurar que estan fermament fixats i no presenten desgast o corrosió. Es requereix una prova de tracció per comprovar-ne la resistència.

En segon lloc, és important fer proves funcionals dels dispositius anticaigudes i altres components mòbils per assegurar que operen correctament.

La inspecció també ha de tenir en compte l'entorn on s'utilitza la línia de vida. Factors com ara ambients salins, l'exposició a productes químics, condicions climàtiques extremes i la radiació UV poden accelerar el desgast.

Cada inspecció ha de ser documentada detalladament, incloent-hi la data, les troballes i qualsevol acció correctiva presa. Aquesta documentació és crucial per al manteniment de registres i per planificar futures inspeccions o manteniments.

Amb quina freqüència cal fer les inspeccions

La freqüència ideal de les inspeccions pot variar segons lús i les condicions ambientals, però generalment es recomana almenys una inspecció anual. En entorns més exigents o en sistemes dús freqüent, poden ser necessàries inspeccions més freqüents.

És recomanable que el mateix operari faci una inspecció visual abans de fer servir qualsevol sistema anticaiguda per si detectés qualsevol anomalia.

Manteniment preventiu de les línies de vida

El manteniment regular garanteix que les línies de vida continuïn funcionant de manera segura i efectiva, minimitzant el risc de fallades i accidents, i perllongant la vida útil del sistema.

Lubricació adequada de certs components

Els dispositius anticaigudes i altres components mòbils de les línies de vida necessiten una lubricació adequada per al seu funcionament correcte. Això és particularment important per a mecanismes com politges, rodaments i carros lliscants, on la fricció pot ser un factor crític.

Revisar les connexions i fixacions

Amb el temps, les connexions i fixacions es poden afluixar a causa de l'ús regular o la vibració. Durant el manteniment, és crucial revisar-les i ajustar-les segons calgui per garantir que el sistema mantingui la seva integritat estructural.

Reemplaçar components amb signes de desgast o dany

Qualsevol component que mostri signes significatius de desgast o dany ha de ser reemplaçat immediatament. Això inclou cables, cordes, dispositius anticaigudes, connectors i punts dʻancoratge. L'ús de parts desgastades o danyades pot comprometre seriosament la seguretat del sistema.

Revisar la tensió i l'alineació

En sistemes amb cables o cordes, és important revisar la tensió i l'alineació per assegurar-se que es mantinguin dins dels paràmetres específics. Una tensió incorrecta pot afectar l'eficàcia del sistema anticaigudes.

Inspeccionar sistemes exposats a elements externs

Els sistemes exposats a elements externs, com ara la pluja, el sol o productes químics, han de ser inspeccionats regularment per detectar corrosió o desgast addicional i prendre mesures per mitigar aquests efectes.

Fer proves per assegurar el funcionament correcte

Després de qualsevol manteniment, és essencial fer proves per assegurar-se que tots els components funcionen correctament. Això pot incloure proves de càrrega en punts d'ancoratge o proves de funcionament dels dispositius anticaigudes.

Registre d'Inspeccions i Manteniment

Mantenir un registre detallat de totes les inspeccions i manteniments realitzats a les línies de vida és una pràctica essencial per garantir la seguretat i el compliment de les normatives.

Aquests registres proporcionen una traçabilitat de l'estat i el manteniment del sistema de línies de vida. Això és crucial per identificar patrons de desgast o problemes recurrents que podrien indicar una necessitat de canvis en el disseny o la pràctica operativa. A més, en conèixer l'historial del sistema, es pot preveure quan seran necessàries inspeccions més freqüents o quan es podrien requerir reemplaçaments de components.

En cas d'un accident relacionat amb un equip de seguretat, com ara una línia de vida, els registres d'inspecció i manteniment poden ser fonamentals a la investigació. Permeten als investigadors determinar si l'equip va fallar i si la decisió va ser deguda a un manteniment inadequat oa altres causes.

Personal qualificat per al manteniment

La capacitació del personal en lús de línies de vida i la identificació de problemes o defectes és una part fonamental de la seguretat en treballs en altura. Aquesta formació ha de ser integral i contínua per garantir que els treballadors estiguin sempre al dia a les millors pràctiques i procediments de seguretat.

Compliment de la normativa vigent

Els normatives de seguretat laboral sovint estableixen requisits específics per al manteniment i la inspecció dequips de seguretat. Aquestes regulacions poden variar segons el país o la regió, però generalment inclouen directrius sobre la freqüència d'inspeccions, els criteris per a les proves d'equips i els requisits per a la documentació d'aquestes activitats.

Durant les auditories de seguretat, els inspectors poden sol·licitar veure els registres de manteniment i inspecció, comentats abans. Aquesta traçabilitat serveix com a prova que l'empresa està complint les normatives aplicables i que es pren de debò la seguretat dels seus empleats.

Quan cal reemplaçar la línia de vida

Durant les inspeccions de les línies de vida verticals i horitzontals, si es descobreix que algun component de la línia de vida està fet malbé, desgastat més enllà dels límits segurs, o compromès d'alguna manera que no es pugui reparar de manera segura, ha de ser marcat per al seu reemplaçament.

És essencial no endarrerir el reemplaçament daquestes parts. Continuar utilitzant equips de seguretat danyats augmenta significativament el risc d'accidents i errors, cosa que pot tenir conseqüències greus.

Usar recanvis compatibles

En reemplaçar parts d'una línia de vida, és important fer servir recanvis que siguin compatibles i que compleixin o superin les especificacions originals del fabricant. Lús de components no aprovats o de menor qualitat pot comprometre la integritat del sistema.

Documentar els canvis als registres de manteniment

Qualsevol reemplaçament realitzat ha de ser documentat als registres de manteniment. Això inclou detalls del component reemplaçat, la data del reemplaçament i el nom del tècnic que va fer el treball. A més, és important fer una inspecció i proves per assegurar-se que el sistema de línia de vida estigui funcionant correctament i de manera segura.

Les línies de vida han de complir les normatives

En reemplaçar parts, és important assegurar-se que el sistema de línies de vida segueixi complint amb les normatives i estàndards de seguretat rellevants.

Elements que necessiten reemplaçaments freqüentment

Els elements que sovint poden necessitar reemplaçament inclouen cables, cordes o elements de plàstic, que mostren signes evidents de desgast, dispositius anticaigudes que no funcionen correctament, i connectors o ancoratges corroïts o danyats.

Tots els treballadors que utilitzen el sistema han de ser informats dels canvis realitzats, per garantir que estiguin al corrent de qualsevol diferència en el funcionament o maneig de l'equip actualitzat.

Francisca Escámez Sánchez
Francisca Escámez Sánchez
Tècnic d'estudis

Amb una formació avançada en PRL, la vostra experiència se centra en la realització d'estudis detallats per identificar, avaluar i mitigar els riscos en entorns laborals diversos. Amb habilitats excepcionals en anàlisi de dades i gestió de seguretat, treballa estretament amb equips per implementar mesures preventives i protocols d'emergència.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar