Línies
de Vida Alacant

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Línies
de Vida Alacant

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de línies de vida a Alacant per a la realització de treballs en alçada.

LÍNIES DE VIDA ALACANT

Línies de vida Alacant – A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

Instal·lació i manteniment 

Línies de vida Alacant – A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

T'assessorem perquè treballis amb seguretat

Línies de vida

DISSENYEM SOLUCIONS INTEGRALS DE SEGURETAT EN ALÇADA

REVISIÓ DE LES LÍNIES DE VIDA

La inspecció freqüent de les línies de vida sestableix com un element indispensable per a la protecció de treballs en altura. Primordialment, aquesta se centra en la prevenció d'accidents i la revisió meticulosa i regular de parts crítiques del sistema, que garanteix la seva operativitat efectiva, minimitzant així les situacions d'incidents perillosos. Aquest tipus de manteniment preventiu és crucial per reforçar la confiança del sistema i assegurar una barrera eficaç contra possibles caigudes.

Conformitat amb els Estàndards de Seguretat

La implementació d‟aquestes revisions juga un paper essencial en el compliment amb les lleis de seguretat vigents, que poden variar d‟un lloc a un altre o entre diferents indústries. Assegurar-se que les línies de vida estiguin en concordança amb aquests estàndards no és només una exigència legal, sinó que també incrementa el nivell de seguretat a l'entorn laboral. La utilització constant i l'exposició a ambients diversos poden minvar la integritat de les línies de vida. Les avaluacions regulars són imprescindibles per detectar i posar remei a qualsevol deteriorament a temps, evitant riscos de seguretat.

Adaptació a Canvis Laborals

La capacitat per adaptar-se a les fluctuacions a l'ambient de treball constitueix un altre factor crític. Les avaluacions periòdiques asseguren que el sistema de línies de vida estigui adaptat per enfrontar nous desafiaments i canvis en les condicions de treball, conservant la seva efectivitat i seguretat. El coneixement que aquests sistemes se sotmeten a un manteniment i revisió regular proporciona als treballadors un increment en la sensació de seguretat i confiança, cosa que millora la moral i la productivitat, fomentant l'ús correcte i continuat de l'equip.

Beneficis a llarg termini

El manteniment programat també contribueix a prolongar la vida útil dels equips, cosa que és avantatjosa des del punt de vista de la seguretat i econòmic, en evitar-ne el reemplaçament anticipat.

Preu de línies de vida

SOLUCIONS INTEGRALS DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA