Línies
de Vida Barcelona

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Línies
de Vida Barcelona

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de línies de vida a Barcelona per a la realització de treballs en alçada.

LÍNIES DE VIDA BARCELONA

Línies de vida Barcelona - A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

Instal·lació i manteniment 

Línies de vida Barcelona – A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

T'assessorem perquè treballis amb seguretat

Instal·lació de línies de vida

DISSENYEM SOLUCIONS DE PROTECCIÓ EN ALÇADA A MIDA

REVISIÓ PERIÒDICA DE LES LÍNIES DE VIDA

La inspecció regular de les línies de vida constitueix un element essencial per garantir la seguretat en les activitats realitzades en altura, i és vital per múltiples motius. La seva funció principal és la prevenció d'accidents: una revisió constant dels elements del sistema, incloent cables, ancoratges i dispositius d'absorció d'energia, n'assegura el funcionament correcte i, per tant, disminueix la probabilitat d'incidents. Aquest tipus de manteniment és clau per preservar la fiabilitat del sistema i oferir una protecció efectiva contra possibles caigudes.

Alineació amb Estàndards de Seguretat

Aquestes revisions també són fonamentals per al compliment de les normatives de seguretat, les cuales poden variar depenent de la regió o sector específic. Assegurar que les línies de vida es mantinguin de conformitat amb aquests estàndards no només respon a una obligació legal, sinó que també contribueix a establir un nivell de seguretat elevat al lloc de treball. Factors com l'ús continuat i l'exposició a diferents condicions ambientals poden causar el deteriorament o el dany de les línies de vida. Les inspeccions periòdiques són essencials per detectar i solucionar aquests problemes oportunament, evitant així que comprometin la seguretat.

Adaptació a Canvis a l'Entorn Laboral

Un factor addicional a considerar és la capacitat dadaptar-se a canvis en les condicions de treball. Les revisions regulars garanteixen que el sistema de línies de vida s'ajusti a nous reptes i canvis a l'entorn, mantenint la seva funcionalitat i nivell de seguretat. A més, el coneixement que aquests sistemes es mantenen i revisen amb regularitat proporciona més confiança i seguretat als usuaris, cosa que no només incrementa la seva moral i productivitat, sinó que també promou un ús adequat i constant de l'equip.

Beneficis a Llarg Termini

Per acabar, el manteniment periòdic té el potencial d'estendre la vida útil dels equips. Això representa un avantatge tant en termes de seguretat com econòmics, ja que ajuda a evitar la necessitat de reemplaçar equips prematurament.

Línies de Vida

SOLUCIONS INTEGRALS DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA