Línies
de Vida Castelló

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Línies
de Vida Castelló

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de línies de vida a Castelló per a la realització de treballs en alçada.

LÍNIES DE VIDA CASTELLÓ

Línies de vida Castelló - A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i posterior manteniment de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Els línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Els línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

Instal·lació i manteniment 

Línies de vida Castelló - A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i posterior manteniment de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Els línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Els línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. 

T'assessorem perquè treballis amb seguretat

Línies de vida

PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

REVISIÓ DE LES LÍNIES DE VIDA

La revisió habitual de les línies de vida és vital per garantir un ambient segur en feines en altura, i hi ha diverses raons importants per les quals això és així. En primer lloc, hi ha el tema d'evitar accidents: en revisar sovint els elements clau del sistema, com els cables, els punts d'ancoratge i els dispositius per minimitzar l'impacte de les caigudes, ens assegurem que tot estigui funcionant com cal. Aquesta cura preventiva és fonamental per mantenir la confiança en el nostre sistema de seguretat i oferir una protecció fiable contra caigudes no desitjades.

Seguint les Regles de Seguretat

Realitzar aquestes revisions també és crític per complir les normatives de seguretat que apliquen, les quals poden canviar depenent d'on siguis o el tipus de feina que facis. Mantenir les línies de vida actualitzades segons aquestes normes no és només una qüestió de seguir la llei, sinó que també ens ajuda a mantenir un lloc de treball més segur. L'ús constant i estar exposats a diferents ambients pot desgastar les línies de vida. Per això, és clau fer revisions regulars per arreglar qualsevol problema abans que representi un perill.

Adaptant-nos als Ambients Laborals 

L'habilitat per ajustar-nos a canvis al lloc de treball també és essencial. Les revisions freqüents s'asseguren que el sistema de línies de vida pugui manejar nous desafiaments i canvis, mantenint la seva eficàcia i seguretat. Saber que aquests sistemes estan sent cuidats i revisats regularment dóna als treballadors més seguretat i confiança, cosa que millora l'ànim i la productivitat, animant l'ús adequat i continu de l'equip.

Avantatges a Llarg Termini

A més el manteniment regular ajuda a allargar la vida útil de l'equip, cosa que és beneficiosa tant des del punt de vista de la seguretat com de l'estalvi econòmic, ja que s'evita haver de reemplaçar equips abans d'hora.

Preu de línies de vida

SOLUCIONS INTEGRALS DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA