Línies
de Vida Múrcia

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Línies
de Vida Múrcia

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de línies de vida a Múrcia per a la realització de treballs en alçada.

LÍNIES DE VIDA MÚRCIA

Línies de vida Múrcia – A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. Explica'ns el teu projecte i ens posarem en contacte com més aviat millor. 

Instal·lació i manteniment 

Línies de vida Múrcia – A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. Explica'ns el teu projecte i ens posarem en contacte com més aviat millor. 

T'assessorem perquè treballis amb seguretat

Preu d'instal·lar línies de vida

SISTEMES ANTICAIGUDES PER A TREBALLS EN ALÇADA

REVISIÓ DE LES LÍNIES DE VIDA

La avaluació periòdica de les línies de vida s'erigeix ​​com un pilar fonamental per a la seguretat en treballs d'alçada, a causa de raons múltiples i fonamentals. La principal és la prevenció d'accidents: la revisió sistemàtica dels elements vitals del sistema, inclosos els cables, punts d'ancoratge i dispositius de dissipació d'energia, n'assegura el funcionament adequat i, per tant, disminueix la possibilitat d'incidents. Aquest tipus de manteniment proactiu és essencial per sostenir la fiabilitat del sistema i assegurar una protecció contra caigudes accidentals.

Compliment de les Normatives de Seguretat

L'execució d'aquestes revisions també és crucial per garantir l'acatament de les normatives de seguretat vigents, les quals poden diferir depenent del context geogràfic o del sector en qüestió. Assegurar que les línies de vida compleixin aquestes pautes no només constitueix una responsabilitat legal, sinó que també eleva l'estàndard de seguretat dins l'àmbit laboral. L'exposició continua a variades condicions ambientals i l'ús freqüent poden comprometre la integritat de les línies de vida. Realitzar inspeccions de manera regular és vital per detectar i solucionar ràpidament qualsevol anomalia, mitigant així els riscos per a la seguretat.

Adaptació a les Variacions a l'Entorn Laboral

Així mateix, la capacitat d'adaptar-se als canvis a l'ambient de treball és un aspecte crucial. Les revisions contínues asseguren que el sistema de línies de vida es mantingui actualitzat davant els nous reptes i modificacions en les condicions de treball, preservant-ne l'eficàcia i el nivell de seguretat. El coneixement que aquests sistemes reben manteniment i revisió de forma constant brinda als usuaris un increment en la seguretat i confiança, cosa que alhora potencia la moral i productivitat, incentivant l'ocupació adequada i persistent de l'equip.

Beneficis a Llarg Termini

A més, el manteniment regular possibilita estendre la vida útil dels equips, cosa que és beneficiosa tant des de la perspectiva de la seguretat com de l'economia, evitant la necessitat de substituir equips de manera anticipada.

Preu de línies de vida

SOLUCIONS INTEGRALS DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA