Línies
de Vida Múrcia

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Línies
de Vida Múrcia

Seguretat integral i facilitat per al desplaçament en treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de línies de vida a Múrcia per a la realització de treballs en alçada.

LÍNIES DE VIDA MÚRCIA

Línies de vida Múrcia – A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. Explica'ns el teu projecte i ens posarem en contacte com més aviat millor. 

Instal·lació i manteniment 

Línies de vida Múrcia – A Workprotec som especialistes en els projectes d'instal·lació i manteniment posterior de les línies de vida. Comptem amb un equip de professionals que s'encarreguen del disseny integral ia mida de cada projecte, atenent les necessitats específiques de cadascun dels nostres clients. 

Instal·lem diferents tipus de vida segons els requeriments de projecte. De forma general, podem dividir les línies de vida en dos grans grups: les línies de vida horitzontals i les línies de vida verticals. 

Les línies de vida horitzontals compleixen amb la norma europea UNEIX EN-795 són una instal·lació de seguretat en altura anticaigudes que permet desplaçaments horitzontals més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Per exemple, s'instal·len sobre teulades o cobertes.

Les línies de vida verticals s'instal·len com a sistema de seguretat anticaigudes per desplaçar-se sobre estructures verticals, escales i altres estructures verticals on el treballador pugui patir un risc de caiguda. 

Oferim assessorament personalitzat a diferents sectors d'activitat perquè treballis amb seguretat. Explica'ns el teu projecte i ens posarem en contacte com més aviat millor. 

T'assessorem perquè treballis amb seguretat

Preu d'instal·lar línies de vida

SISTEMES ANTICAIGUDES PER A TREBALLS EN ALÇADA

Preu de línies de vida

SOLUCIONS INTEGRALS DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA