Instal·lació de línies de vida en una central termosolar

Sistemes de seguretat en altura

Característiques de el projecte

En nombroses ocasions les cobertes són utilitzades per albergar la maquinària provinent de les instal·lacions. Aquest és el projecte d'instal·lació de sis línies de vida temporals UNE-EN 795 en les cobertes d'unes naus destinades a producció d'energia renovable.

Aquestes màquines necessiten d'un manteniment i arribar al seu abast suposa un risc evident donat que respon a un treball sobre la coberta "treball en alçada". Per solucionar aquesta problemàtica i per tal de facilitar el manteniment segur de les instal·lacions. 

L'equip tècnic de Worprotec va desenvolupar i va implantar en les cobertes un total de 5 línies de vida horitzontals permanents i 1 línia de vida amb caràcter temporal que facilitaven les tasques de manteniment en les cobertes.

Descripció general dels muntatges
Nau taller i Nau oficines, Nau 1 i Nau PTA

En aquestes quatre naus es van subministrar i van certificar 5 línies de vida permanents compostes per cable d'acer inoxidable de 8 mil·límetres. Es van subjectar amb anelles a extrems sobre peanyes d'acer inoxidable fixades directament a les cobertes de xapa metàl·lica mitjançant cargols remachable de M9 mil·límetres.

A les cobertes de la central hi plaques translúcides per a il·luminació de les naus que poden cedir provocant un risc de caiguda. Per això, per crear un recorregut segur a les zones de pas de les línies de vida es van instal·lar unes planxes de tramex subministrades per la pròpia central.

Nau Turbina

Es va realitzar el subministrament, muntatge i certificat d'una línia de vida temporal tèxtil fixada mitjançant peanyes a la coberta de xapa metàl·lica mitjançant cargols autorremachable M6 mil·límetres.

Instal·lació de les sis línies de vida temporals
Instal·lació de 3 línies de vida horitzontals en Nau Taller i Nau Oficines
Línia de Vida número 1

Es va instal·lar formant una línia recta, a 1'5 metres del carener i paral·lela a aquesta, a la banda oposada a les xemeneies, amb una longitud total de 82 metres aproximadament.

Línia de Vida número 2

Es va instal·lar formant una línia recta, a 2 metres de la vora de la coberta i paral·lela a aquest, amb una longitud total de 40 metres aproximadament.

Línia de Vida número 3

Es va instal·lar en forma de "L", amb un gir, a 2 metres de la vora de la coberta i paral·lela a aquest, amb una longitud total de 80 metres aproximadament.

Instal·lació de línia de vida horitzontal en Nau 1
Línia de Vida número 4

La línia es va instal·lar formant una línia recta, paral·lela a la carener de la coberta, amb una longitud total de 34 metres aproximadament.

Instal·lació de línia de vida horitzontal en Nau PTA
Línia de Vida número 5

La línia es va instal·lar formant un circuit tancat, a 2 metres de la vora de la coberta, amb una longitud total de 70 metres aproximadament. L'inici i el final de la línia de vida es realitzaran a la mateixa peanya.

Instal·lació de línia de vida horitzontal en Nau Turbina

La línia de vida temporal es va instal·lar longitudinalment sobre la coberta, paral·lela a la carener, amb una longitud total de 28 metres aproximadament, amb 3 punts d'ancoratge intermedis i 4 obertures.

A més, es van instal·lar 3 punts intermedis més a l'altre costat del carener, paral·lels a ella també, per instal·lar la línia de vida temporal a un costat o un altre depenent de la zona on es vagin a realitzar els treballs posteriors pel client.

Si necessites més informació sobre aquest sistema de seguretat en alçada, pots contactar amb el nostre departament tècnic perquè t'assessorin. 

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada