Català
Català

Revisió periòdica de línies de vida

Línies d'ancoratge horitzontals flexibles A 795-C

Característiques de el projecte

Segons la norma EN 365 i les especificacions de Fabricant, tot sistema o dispositiu anticaigudes instal·lat i en ús, ha de tenir inspeccions periòdiques cada 12 mesos com a mínim. En aquest projecte també era necessari el manteniment línies de vida instal·lades sobre una coberta com a solució de seguretat en altura.

Passat un any de la instal·lació de les línies de vida horitzontals ubicades a les cobertes fràgils de xapa metàl·lica de les naus d'una empresa dedicada a el disseny i construcció de maquinària metal·logràfica, sorgeix la necessitat de la revisió d'aquests dispositius per a un correcte funcionament.

Manteniment línies de vida

Nosaltres, com a empresa mantenidora i autoritzada pel fabricant, i disposant de l'equip tècnic i humà necessari per a la realització d'aquests serveis de manteniment, procedim a la inspecció dels Sistemes i Dispositius Anticaigudes ubicats a les instal·lacions de el client. La revisió d'una línia de vida consisteix en:

  • La comprovació de cada un dels ancoratges extrems i intermedis de el sistema mitjançant un assaig no destructiu (TESTER). Es comprova que cada element resisteix les forces de tracció establertes per la norma i el fabricant. 
  • A el mateix temps, mitjançant inspecció ocular, es va comprovat l'estat de cargols, components i coberta. Doncs no poden presentar cap tipus de deteriorament perjudicial
  • Comprovar a més de l'estat de tensió del cable.
 

Després de la comprovació de cada un dels elements comentats anteriorment, es procedeix a la substitució dels precintes de seguretat. Es tracta d'elements destinats a assegurar que el dispositiu no és manipulat durant el període anual, i la col·locació de les etiquetes d'APTE per a la seva utilització, en cas de revisió favorable, o no apte, en cas de no superar les proves d'inspecció. En aquest últim cas es procedeix a realitzar un estudi tècnic-econòmic per a la seva reparació i posada en ús.

Certificats de revisió del que sistemes anticaigudes

A tot aquest servei de manteniment li correspon la seva posterior Expedient Tècnic de Manteniment, en què s'inclouen els certificats de revisió dels equips individualment, les fotografies d'estat dels equips i les acreditacions com a empresa mantenidora autoritzada pel fabricant, tot això signat pel tècnic especialista autoritzat.

 
Si necessites més informació sobre el manteniment línies de vida, pots contactar amb el nostre departament tècnic perquè t'assessorin. 

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada