Mario Martínez Alfaro

Mario Martínez Alfaro

Tècnic PRL

La funció principal del nostre Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals és garantir la seguretat i la salut dels treballadors en el seu entorn laboral. És lencarregat didentificar, avaluar i controlar els riscos associats a diferents activitats laborals, amb lobjectiu de prevenir accidents i malalties ocupacionals. Realitza inspeccions i auditories regulars, desenvolupa polítiques i procediments de seguretat, i s'assegura que l'empresa compleixi la normativa legal vigent en matèria de seguretat i salut a la feina. 

Mario Martínez Alfaro

Mario Martínez Alfaro

Tècnic PRL

La funció principal del nostre Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals és garantir la seguretat i la salut dels treballadors en el seu entorn laboral. És lencarregat didentificar, avaluar i controlar els riscos associats a diferents activitats laborals, amb lobjectiu de prevenir accidents i malalties ocupacionals. Realitza inspeccions i auditories regulars, desenvolupa polítiques i procediments de seguretat, i s'assegura que l'empresa compleixi la normativa legal vigent en matèria de seguretat i salut a la feina. 

Mario Martínez Alfaro

Mario Martínez Alfaro

Tècnic PRL

La funció principal del nostre Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals és garantir la seguretat i la salut dels treballadors en el seu entorn laboral. És lencarregat didentificar, avaluar i controlar els riscos associats a diferents activitats laborals, amb lobjectiu de prevenir accidents i malalties ocupacionals. Realitza inspeccions i auditories regulars, desenvolupa polítiques i procediments de seguretat, i s'assegura que l'empresa compleixi la normativa legal vigent en matèria de seguretat i salut a la feina. 

Experiència

Tècnic de Prevenció

jul. 2022 – des. 2022

Becari de Prevenció

fa. 2022

Experiència

Tècnic de Prevenció

jul. 2022 – des. 2022

Becari de Prevenció

fa. 2022

Experiència

Tècnic de Prevenció

jul. 2022 – des. 2022

Becari de Prevenció

fa. 2022