Català
Català

Per què és important planificar rescats en alçada?

Els treballs en alçada sempre porten un risc associat. Per això, és molt important realitzar una planificació prèvia de les tècniques necessàries que s'han d'adoptar en cas d'accident o caiguda.
planificar rescats en alçada

En els treballs en alçada és habitual que les empreses se centrin en instal·lar les solucions de seguretat en alçada necessàries, així com formar adequadament als seus operaris. Però també és obligatori planificar rescats en alçada per minimitzar els danys que pugui patir un treballador si es produeix una caiguda. L'accidentat es pot trobar en diferents situacions de perill de les de ser rescatat. Conformi estableix l' RD 2177: 2004, En els treballs en alçada es requereix un procediment de rescats amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut dels treballadors. En cas que es produeixi un accident, l'operari pot patir greus danys per a la salut o fins i tot perdre la vida, per això és molt important:

 • Realitzar un anàlisi de possibles riscos abans de realitzar el treball en alçada.
 • Intervenir amb rapidesa per tal de mitigar els danys que la víctima hagi pogut patir. Per això, s'ha de planificar els rescats en alçada de forma prèvia a realitzar el treball.
 • Que els operaris rebin la formació necessària en rescats per conèixer les tècniques i coneixements en primers auxilis.

Mètodes de rescat en altura

 • Mètode Directe Vertical. Es tracta d'un procediment de rescat molt ràpid ja que els passos a seguir són molt senzills. En primer lloc, hem de comprovar en quin estat es troba l'accidentat apropant-nos a ell per mitjà de les tècniques que s'hagin establert com «més adequades» en la planificació prèvia de l'rescat. Quan arribem a la seva posició, caldrà unir-se a ell per mitjà dels nostres caps d'ancoratge fins que es mantinguin tensos i notem el pes de l'accidentat, Ja que serà el moment de desenganxar o si fos necessari tallar els elements que aquest enganxats. Finalment, ho farem baixar amb la màxima cura fins a la base de la zona de treball.
 • Mètode Indirecte Vertical. És similar a el procediment anterior, ja que el primer sempre és apropar-nos a l'accidentat mitjançant els mètodes que resultin més adequats i comprovar el seu estat de salut. A continuació, hem de muntar les cordes de rescat amb sistema de doble ancoratge i lligarem a l'accidentat de les anelles de seguretat de l'arnès posant-lo en posició vertical per desenganxar de el sistema de seguretat a què fos subjecte. Quan estigui assegurat, farem baixar amb cura a l'accidentat fins a la base de la zona de treball.

Eines necessàries per a rescats en alçada

Entre les eines que es necessiten per planificar rescats en alçada, destaquen les següents:

 • Punts d'ancoratge estructurals. Són elements fixats a una estructura de forma permanent a què se subjecta l'operari amb un EPI o dispositiu anticaigudes.
 • Punts d'ancoratge temporals. Són dispositius provisionals i transportables el disseny ha de permetre connectar un EPI contra caigudes en alçada mitjançant un connector compatible, de manera que no es pugui desconnectar involuntàriament.
 • Connectors - Mosquetons. Són anells de metall amb una obertura de tancament automàtic materialitzat, mitjançant una pestanya i la seva resistència no ha de ser menor a 20 kN l'eix major i amb el tancament bloquejat
 • Cordes. Hi ha dos tipus de cordes: dinàmiques i semi-estàtiques. Les dinàmiques s'utilitzen per assegurar una persona que pugui patir una caiguda, mentre que les semi-estàtiques estan destinades a la suspensió de persones i / o com a sistemes anticaigudes.
 • Politges. Dissenyades per a hissar materials, rescats o persones. Alguns models poden portar bloquejador, desplaçaments per corda o cable de càrregues o persones per operacions de rescat.
 • Autorescat i evacuació. Les normes i la legislació estableixen i obliguen a disposar d'un pla de rescat, procediment de rescat o sistema d'evacuació per als casos d'emergència.
 • EPI per rescat. No tots els EPI per treballs verticals serveixen com per rescat. Cal tenir en compte que han de ser capaços de resistir el pes de 2 persones com a mínim (socorrista + accidentat).
 • Elevació i descens. Els equips d'elevació i descens estan destinats a ser utilitzats com a procediment de rescat i actuació d'emergència després d'haver-se produït l'accident.
 • Equips de progressió per corda motoritzats. La revolució de les màquines en els treballs verticals ha sofert un gran avenç. Ara hi ha diferents solucions per a treballs en suspensió, acte-asseguraments, evacuació i rescat.

Primers auxilis per a rescats en alçada

És convenient que els nostres operaris tinguin, al menys, tècniques bàsiques de primers auxilis per poder realitzar una ràpida intervenció si un company pateix un accident. Els primers auxilis són el conjunt d'accions per a atendre de manera immediata a un accidentat fins que arribi l'equip mèdic professional. Si un dels nostres companys pateix una caiguda és important mantenir la calma per actuar amb rapidesa i eficàcia, socorrent l'accidentat i avisant el personal sanitari.

Planificació de rescat en altura i formació

Les empreses han de comptar amb tècnics ben formats que s'enfronten a possibles situacions de rescat. Per tot l'exposat en aquest article, es mostra que cal planificar rescats en alçada i que els operaris tinguin els coneixements i tècniques per poder socórrer als seus companys si algun pateix un accident una caiguda. en Workprotec impartim cursos de formació teòrica i pràctica a les empreses i particulars que ho sol·licitin. A més, venem tots els EPI necessaris per a rescats.

Comparteix:
Compartir a linkedin
LinkedIn
Compartir a twitter
Twitter
Compartir a facebook
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar