Política de Qualitat

WORKPROTEC ENGINYERIA, SL, té com a política de qualitat una cerca constant feia la satisfacció de les expectatives dels clients, mitjançant les següents actuacions:

  • Oferir als nostres clients, el disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada, complint amb l'estricta normativa europea, capaços de satisfer les necessitats i expectatives de els clients.
  • Comptar amb un equip humà de professionals altament qualificats per garantir un servei de qualitat al client, així com posar a sencera disposició del client, el nostre equip tècnic, que assessora sobre la millor opció per al negoci del client.
  • Aconseguir que any rere any l'increment de vendes respecte a l'exercici anterior sigui sempre superior a les principals empreses competidors, ja que ens distingim de la competència per:
    • Oferir les solucions de seguretat a mida per a treballs en alçada més avançades i segures del mercat.
    • Oferir un servei que cobreix la totalitat de les necessitats dels nostres clients quant al disseny, el muntatge i el manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.
  • Millorar contínuament l‟eficàcia del sistema.
  • Complir els requisits legals i reglamentaris que apliquen als treballs executats.
  • Evolució contínua del sistema de gestió de qualitat a través de les successives revisions del sistema.

Aquesta Política és adequada al propòsit de lorganització, és entesa, implantada i mantinguda al dia per a tots els nivells de l'organització, compta amb el total compromís i suport de la Direcció de WORKPROTEC ENGINYERIA, SL, i es desenvolupa i aplica per mitjà del Sistema de Gestió de Qualitat les estipulacions del qual són de compliment obligat per a tots els nivells de l'organització.

Juny de 2021