Posicionadors, retenidors o amarratges de subjecció

posicionadors

Descripció, característiques i usos

Els posicionadors, retenidors o amarratges de subjecció estan dissenyats per posicionar o retenir el treballador d'una forma correcta i segura en el lloc de treball.

Es componen d'una corda regulable mitjançant un sistema mecànic en els extrems porta un connector el qual es connecten a les anelles laterals de l'cinturó o arnès de posicionament, retenint o posicionant a l'treballador a la zona de treball.

Si s'estan realitzant treballs en alçada, aquests posicionadors han d'estar associats a un sistema anticaigudes, perquè per si sols no són capaços d'aturar una caiguda, a més no són aptes per a romandre suspesos.

L'usuari ha de disposar dels EPI adequats per a cada treball:

 • retenció: per a llocs de treball on trepitgem per una superfície plana, estable i resistent sense risc de caiguda d'alçada (plataformes de descàrrega, cobertes planes transitables…) utilitzarem un arnès anticaiguda conforme a les normes EN 361 (anticaides) i un dispositiu o corda de retenció ajustable a la longitud que impedeixi la possible caiguda per les vores. No cal cap sistema anticaiguda addicional.
 • posicionament: per accedir per torres, antenes, pals, estructures metàl·liques… que necessitem tenir les mans lliures per realitzar la feina, tenint recolzats els peus, utilitzarem un arnès anticaiguda amb cinturó conforme a les normes EN 361 (anticaides) + ÉS 358 (posicionament). Es necessita un sistema anticaiguda addicional per aturar la caiguda:
  • Línia de vida vertical
  • rail vertical
  • Cap doble d'ancoratge, etc.

Models de sistemes anticaigudes

Posicionadors de Corda Regulable
De Corda Regulable
Posicionadors amb Dispositiu Posicionador
Amb Dispositiu Posicionador
Posicionadors amb Dispositiu Multifunció
Amb Dispositiu Multifunció

De corda regulable

Com el seu nom indica, és una corda de poliamida regulable mitjançant una sivella metàl·lica. És el sistema més senzill existent al mercat, sent la seva regulació dificultosa de realitzar amb una sola mà.

Es col·loquen 2 mosquetons amb assegurança, un a cada trau conformat per a tal efecte i aquests al seu torn a les anelles laterals de l'arnès o cinturó de posicionament. Regular la corda ens permet acostar-nos més o menys a l'estructura on volem posicionar-nos per fer la feina.

És molt recomanable l'ús de protectors de corda per evitar el desgast, esquinçament o fins i tot el tall de la corda produït amb els frecs de l'estructura on s'instal·li.

Amb dispositiu posicionador

Es compon d'una corda de subjecció i dispositiu de regulació de fàcil accionament mitjançant palanques abatibles o pressió.
Aquest sistema facilita la tasca d'instal·lació i regulació per l'usuari amb una sola mà, fent que la feina sigui més ràpid i segur.

Normalment incorporen un protector de corda per frecs, tot i que hi ha equips en el mercat amb cordes d'aramida, kevlar i / o ànima d'acer per evitar el tall de la corda pel frec. La seva longitud pot trobar-se en 2, 3, 4 i 5 metres en funció de les característiques de la feina a realitzar.

dispositius multifunció

Al mercat existeixen diferents dispositius que serveixen per més d'una funció, inclòs el posicionament.

Anticaigudes per a corda lliscant ES-353 2 i posicionament ÉS 358, dispositiu versàtil per ser utilitzat tant per evitar caigudes d'alçada en una línia de vida vertical com per posicionar-se en una torre, estructura o bastida.

Línia de vida horitzontal transportable i ancoratge regulable A 795-B amb posicionador ÉS 358. Aparell autobloquejant permet fàcilment ajustar la longitud i tensió en els 2 punts d'ancoratge.

Dispositiu de seguretat multifunció com a sistemes anticaigudes, retenció i posicionament conforme A 795-B, ES-353 2, ÉS 354 y ÉS 358. Disposa de diverses longituds de 5 a 25 metres de longitud per a diferents situacions de treball tant en cobertes planes i inclinades com en treballs de proximitat com torres i antenes.

Revisions i manteniment

 • Utilització de protectors en les arestes i frecs
 • Rentar amb aigua sola - NO detergents - Assecar a l'ombra
 • Guardar en lloc sec i protegit de el sol
 • Existeixen recanvis per a la corda per caducitat o trencament
 • Comprovar minuciosament després de cada activitat, ús intensiu o caiguda / sol · licitació
 • Revisió periòdica per empresa especialitzada com Workprotec, mínim cada 12 mesos.

Garanties

Els dispositius mecànics no tenen caducitat, les cordes varien entre 5 i 10 anys segons fabricant.

José Domingo Martínez
José Domingo Martínez
Enginyer Tècnic Industrial, Enginyeria Elèctrica i Electrònica

Format com a enginyer tècnic industrial, enginyeria elèctrica i electrònica, responsable de la venda i revisió d'equips de protecció de seguretat en altura i sistemes anticaigudes s'encarrega d'oferir i avaluar dispositius i sistemes que prevenen caigudes en entorns elevats. El treball implica assessorar sobre la selecció, inspeccionar i garantir l'eficàcia d'aquests equips per garantir la seguretat dels treballadors en altures elevades.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada