Treballa amb seguretat

Sistemes de protecció col·lectiva

Instal·lació de sistema de protecció col·lectiva

Hem dissenyat un Sistema de Protecció Col·lectiva mitjançant la instal·lació d'una barana Perimetral fabricada en alumini. L'objectiu és que els operaris d'un aeroport puguin realitzar les tasques de manteniment sobre les cobertes dels hangars de manera segura.

Les bases de la barana de seguretat estan fixades a l'perfil metàl·lic superior de l'plastró perimetral de la coberta mitjançant rosques remachables i cargols M10. Els cargols és d'acer inoxidable d'alta resistència a la corrosió. La barana disposa de passamans superior a una alçada mínima de 1,10 metres aproximadament des de la base de la coberta i tub intermedi baranes a una alçada aproximadament de 0,50 metres a les zones on per l'altura queda un buit superior a aquestes dimensions. El sistema de protecció col·lectiva s'ha instal·lat en tot el perímetre de la coberta de l'Hangar A amb una longitud total de 188,08 metres amb 4 girs.

Normativa aplicable

El dispositiu d'ancoratge s'ha instal·lat comprovant l'estat general de sistema, de l'estructura portant i parell de collament dels diferents conjunts de subjecció. El sistema de protecció col·lectiva és conforme les especificacions tècniques de fabricant, segons la norma harmonitzada ES-14122 3 complint tots els requisits inclosos en aquesta norma.

EPI recomanats per instal·lar les baranes de protecció

 • Casc de seguretat per a treballs en alçada d'acord amb la normativa ÉS 397.
 • Roba de treball adequada per realitzar el treball en altures.

Sistemes de protecció col·lectiva instal·lats

Baranes de protecció

Subministrament, instal·lació i certificació de baranes de protecció col·lectiva permanents d'acord norma ES-14122 3, Fabricades en alumini natural composta per:

 • Pals cada 1,50m de separació
 • Barra intermèdia i passamans superior a 1,10 metres d'alçada, sense sòcol, amb fixació lateral.
 • Fixada a peto de coberta mitjançant vareta roscada i resina.

Característiques de les baranes de seguretat

 • Barana 1: Barana de protecció col·lectiva fixa amb una longitud total de 475 metres, dividida en 4 trams i que inclou 8 corbes.
 • Barana 2: Barana de protecció col·lectiva fixa amb una longitud total de 279 metres, dividida en 2 trams i que inclou 8 corbes.

Escala fixa d'accés vertical

 • Escala vertical de 10 metres: escala FIXA d'accés vertical d'acord amb DIN 18799-1 amb 10 metres d'altura d'ascens més 1 metre d'ajuda a l'desembarcament.
 • Escala vertical de 7,5 metres: Escala FIXA d'accés vertical d'acord amb DIN 18799-1 amb 7,5 metre d'alçada d'ascens més 1 metre d'ajuda a l'desembarcament. Fabricada en alumini natural.

Instal·lacions, manteniment i revisió

 • A l'acabar la instal·lació o revisió dels sistemes anticaigudes, facilitem a el client l'oportuna documentació tècnica i certificació de muntatge signada pel tècnic.
 • La certificació de l'muntatge o revisió tindrà vigència per un any a partir de la data de realització.
 • S'haurà de realitzar una inspecció o revisió a tots els dispositius d'ancoratge i dels EPI, Cada dotze mesos com a mínim o després d'haver-se utilitzat per aturar una caiguda, i que la inspecció o revisió l'haurà de fer un tècnic o especialista autoritzat pel subministrador.

Formació i informació

D'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 cal aportar informació i formació a l'operari abans de començar els treballs. Per a això, tècnics qualificats han d'impartir formacions específiques en Treballs en Alçada y sistemes Anticaigudes.

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada