Català
Català

Seguretat en treballs verticals: riscos i mesures preventives

Per garantir la seguretat en treballs verticals cal conèixer per endavant els riscos i les mesures preventives per combatre'ls.
seguretat en treballs verticals

Aquest article tracta sobre l'anàlisi i l'estudi dels diferents riscos associats amb els treballs verticals, les mesures de seguretat per prevenir-los i els equips utilitzats.

Els treballs verticals, són tècniques que es duen a terme per realitzar treballs de forma temporal en altura, mitjançant línies de seguretat o cordes, fixades a suports, estructura o superfícies independents.

La forma de treball es basa en l'ús i la utilització de tècniques i dispositius determinats, que permeten el treballador el desplaçament a través de cordes sobre la vertical.

La utilització correcta de la corda de treball per a ascens i descens, així com la corda de seguretat, són totes dues les que garanteixen el treball segur, evitant els riscos associats.

Aquesta activitat es duen a terme en llocs l'accés dels quals és de difícil accés, com ara: restauració i manteniment de patis de veïns i façanes, rehabilitació, monuments, protecció i reparació d'estructures metàl·liques i formigó reparació de cobertes i teulades; neteja de façanes, murs, vidres, etc. ; instal·lació de tendals, instal·lació d'aparells de climatització; electricitat, fontaneria, torres, pals, obra civil, aerogeneradors; instal·lació de malles i xarxes.

 

Els riscos associats a aquesta activitat

  • Caigudes a diferent nivell a causa de trencament de cordes, degut a cordes inadequades per a l'ús, manca de revisió o mal manteniment. Treballs de soldadura. Ús de ferramentes abrasives.
  • Incompliment dels procediments de treball, manca d'EPI o ús inadequat. Longitud de la corda insuficient o sense nus final. Manca de formació.
  • Caiguda d'objectes o materials en la manipulació sobre persones.
  • Riscos ergonòmics, contactes elèctrics directes o indirectes, explosions en atmosferes explosives, estrès tèrmics.
 

Les mesures de protecció i prevenció es desenvolupen en els procediments de treball els quals recullen de manera detallada els treballs a realitzar en cadascuna de les activitats. En aquests procediments es descriu quines activitats es faran i forma de dur-les a terme. Aquestes mesures de protecció i prevenció han de reduir al màxim o fins i tot eliminar els riscos esmentem anteriorment.

Tot procediment de treball realitzat, té com a base principal el pla de prevenció de l'empresa, ia les obres de construcció hi ha d'estar l'Estudi o l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

TREBALLS VERTICALS SENSE RISC

T'assessorem perquè estableixis totes les mesures preventives necessàries

mesures preventives

Els treballadors i empresari contribuiran i vetllaran pel bon estat de conservació de les cordes, així com del seu ús. Consultant els treballadors qualsevol dubte.

Se sol·licitaran noves cordes davant de qualsevol dubte sobre l'estat de les cordes. Les cordes s'han de revisar diàriament. A més, han de tenir una marca amb identificació que permeti conèixer les dates dús així com les persones que les usen.

Les cordes han de tenir al final un nus, i tindre les mesures necessàries de longitud, en funció de l'alçada de la nau, edifici, estructura etc.

Tots els dispositius, equips, elements, etc, han d'estar ben subjectes i instal·lats per evitar que es puguin caure mentre es duen a terme els treballs verticals, així com fer descens i ascens amb precaució perquè cap dels equips caiguin al buit.

Els dispositius, components i elements del sistema daccés amb cordes, han destar sotmesos al manteniment amb un programa controlat, així com de revisions periòdiques. Totes les empreses que tinguin aquests equips, des de la seva compra ha d'implementar i establir un procediment que controli i tinguin un seguiment dels mateixos, ajudant-se de mètodes de codificació, identificació i traçabilitat que consideri més convenients.

Els treballadors hauran de tenir i rebre la formació necessària en prevenció de riscos laborals respecte a la Llei 31/1995 a l'article 19. El treballador haurà de tenir la formació en tècniques de treball verticals amb el que disposa el RD. 1215/1997.

 

fonts

  • Notes Tècniques de Prevenció 1.108 (NTP). Seguretat en feines verticals (I): riscos i mesures preventives. Ministeri docupació i Seguretat Social. Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (insst.és).
Germán Home Lluna
Enginyer Mecànic a Workprotec i Professor de Soldadura
Enginyer tècnic industrial. Estructures metàl·liques. Soldadura. Construcció. Treballs en alçada. Seguretat en alçada
Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar