Sistemes
anticaigudes

Dissenyem la millor solució de seguretat en projectes de treballs en alçada

sistemes Anticaigudes

Dissenyem la millor solució per a la seguretat del teu projecte

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus de treballs en alçada.

Servei Integral, clau en mà

Realitzem implantacions de tot tipus de sistemes de seguretat en altura i anticaigudes adequats a les teves necessitats. estem formats i acreditats per les principals marques de mercat i comptem amb personal tècnic altament qualificat per dur a terme el teu projecte de treballs en alçada amb les màximes garanties, instal·lació certificada, formació en l'ús dels diferents sistemes anticaigudes i EPIS, Així com el manteniment i revisió periòdica obligatòria. 

Sistemes d'ancoratge lineals flexibles que permet desplaçaments al llarg del seu recorregut i per les zones dels treballs en alçada on hi hagi risc de caiguda. Poden ser horitzontals o verticals.

Sistemes d'ancoratge lineals rígids pel qual permet el desplaçament d'un o diversos treballadors ancorats cada un amb el seu carro de translació. No pateix deformació o fletxa en cas de caiguda

Són sistemes de protecció col·lectiva que s'instal·len en el perímetre de la vora on hi ha risc de caiguda en alçada. Poden ser de caràcter temporal o fixes i de diversos materials: acer, alumini, PVC, xarxes, ...

Són sistemes de protecció col·lectiva que s'instal·len per crear accessos segurs sobre cobertes fràgils, salvar diferències d'alçada com petos, canonades, instal·lacions o fins i tot per crear zones de pas aèries. 

Dissenyades a mida per comunicar espais situats a diferents alçades. Poden portar cancel·la d'accés inferior i desembarcament superior amb passarel·la i baranes laterals, pot portar integrat el sistema anticaigudes.

Sistemes de protecció col·lectiva. Existeixen diferents tipus segons la seva ubicació: horitzontals, verticals, tipus forca, protecció de buits i obertures, perdudes per a un sol ús, oferint seguretat integral.

Dispositius d'ancoratge mòbils que faciliten l'accés, descens i rescat en determinades operacions en espais confinats o de difícil accés.

Dispositius d'ancoratge que són fixats a una estructura resistent de forma permanent o temporal. A aquests es pot subjectar un EPI o dispositiu anticaigudes per evitar la caiguda.

Sistemes de protecció col·lectiva que s'instal·len a les cobertes, concretament sobre les plaques translúcides de les lluernes, claraboies o obertures d'il·luminació natural.