Català Català Español Español
Català Català Español Español

Substàncies perilloses al lloc de treball

Parlem sobre la campanya "Alerta davant de substàncies perilloses" creada per l'Associació Europea per a la Seguretat i Salut a la feina.
substàncies perilloses

En aquest article parlarem sobre la campanya d'«Alerta davant de substàncies perilloses» que té com a objectiu sensibilitzar sobre els riscos que representen a la feina i promoure la prevenció de riscos laborals.

Riscos associats a l'exposició a substàncies perilloses

Estar exposats a substàncies perilloses poden suposar un risc greu per a la salut del treballador. Segons el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties, podem classificar les conseqüències d'aquesta exposició en quatre blocs:

  1. directes: quan l'exposició pot provocar des de la irritació i la corrosió fins al desenvolupament d'un càncer de pell.
  2. Sistèmics: quan la substància és absorbida pel treball i li provoca danys als òrgans o una altra part interna del cos.
  3. Sensibilització: s'exterioritza quan la persona es torna sensible a la substància tòxica i provoca una reacció al·lèrgica.
  4. Combinats: quan les substàncies químiques causen diversos efectes perjudicials a la salut del treballador que ha estat exposat.

Quins treballats tenen un alt nivell de risc?

Hi ha una gran quantitat de situacions en què els treballadors de diferents sectors s'enfronten a atmosferes perilloses per a la seva salut. La característica comuna és que aquests entorns perjudicials solen tenir lloc en espais confinats. Per treballar al seu interior, cal comptar amb la formació i els equips de protecció individual adequats, perquè en cas contrari suposa un risc greu per al treballador.

Prevenció de riscos davant de substàncies perilloses

Com comentàvem en un dels nostres últims articles del bloc, protecció respiratòria és fonamental per protegir el treballador davant de substàncies perilloses. Els equips de protecció respiratòria (EPR) protegeixen el nostre sistema respiratori de la inhalació d'elements perjudicials d'atmosferes perilloses que poden presentar de dues maneres:

  1. Presència de vapors, gasos, partícules o agents biològics.
  2. Deficiència d'oxigen.

Ens centrarem en els EPR que subministren gas respirable d'una font independent ja que als espais confinats són necessaris, ja que en la gran majoria d'aquests hi ha atmosferes perilloses per al treballador.

  • Equips de respiració autònoms: aquest equip permet que els treballadors gasin respirables durant un temps determinat i puguin transportar-lo amb relativa facilitat per tot l'espai de treball.
  • Línia d'aire fresc: amb aquest equip el treballador rebrà aire fresc mitjançant un conducte connectat amb la màscara de l'usuari.
  • Línia d'aire comprimit: l'equip d'aire comprimit permet que el treballador tingui aire respirable a «demanda» mitjançant un regulador. L?aire exhalat per l?operari s?expulsa al?ambient.

A la següent infografia s'explica el fonamental que s'ha de tenir en compte per respirar bé i sense perill en situacions perilloses per a la salut.

Cartell.-Respira-fons.-Equips-de-protecció-respiratòria

La protecció dels treballadors és responsabilitat de tothom, tant per part de l'empresa com individualment.

Font

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada