Sistemes anticaigudes

Línies de vida i protecció de lluernes

A Workprotec hem realitzat un nou projecte de seguretat en una empresa portuguesa on s'han dissenyat sistemes anticaigudes per recórrer fàcilment la coberta i les translúcides. Per això, s'han instal·lat línies de vida horitzontals i proteccions de lluernes. L'empresa consta de dues naus i per a cadascun s'ha dissenyat un sistema de seguretat específic. 

Sistemes anticaigudes oferts

Línies de vida

Hem realitzat el subministrament, la instal·lació i la certificació de les línies de vida horitzontals com norma EN 795 Tipus C i especificació CEN/TS 16415:2013. 

 • Són aptes per a 2 usuaris alhora
 • Estan fabricades en acer inoxidable de 190 metres i 100 metres de longitud formant línies rectes i compostes per:
  • Punts d'ancoratge extrems i intermedis
  • Absorbidor d'energia
  • tensor
  • Terminals de cables
  • Cable de 8 mm diàmetre
  • Precintes de seguretat i placa identificativa, fixada mitjançant peanyes metàl·liques específiques amb pals deformables a la coberta totalment instal·lades i certificades. **No inclou mitjans auxiliars per a l'ascens o el descens de persones a les zones de treball i/o elevació de càrregues en cas de ser necessaris.
 
Línia de vida instal·lada a la primera nau

Línia de vida horitzontal d'acord amb norma EN 795-C de 190 metres de longitud total, amb traçat en línia recta i dividit en 3 seccions de 63 metres. Està fabricada en acer inoxidable i configurada per a fins a 2 usuaris alhora per secció.

Línia de vida instal·lada a la segona nau

Línia de vida horitzontal d'acord amb norma EN795-C de 100 metres de longitud total amb traçat en línia recta i dividit en 2 seccions de 50 metres. Fabricada en acer inoxidable i configurada per a fins a 2 usuaris alhora per secció. 

Protecció de translúcides

Instal·lació de sistemes de protecció de lluernes a la primera nau

Instal·lació d'una malla simple torsió de 37 metres de longitud i 2 metres d'amplada per protecció de translúcides. Fabricada en acer galvanitzat amb filferro de 50kg mm2 de resistència mínima i ferratges específics per a la fixació. 

Instal·lació de sistemes de protecció de translúcida a la primera nau  
Malla simple torsió de 13 metres de longitud i 1,5 metres d'amplada per a protecció de translúcida. Fabricada en acer galvanitzat amb filferro de 50kg mm2 de resistència mínima i ferratges específics per a la fixació. 
Equips de protecció individual 
Els EPI usats per desenvolupar els treballs en altura són els següents:
 • Arnès amb anella pectoral i anella dorsal 
 • Absorbedor amb corda doble de longitud 1,5 metres
 • 1 mosquetó rosca i 2 mosquetons aper. 51mm 
 • Anticaigudes amb cable fabricat en acer inoxidable de 10 metres amb retràctil Helixon automàtic.

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada