Sistemes
anticaigudes

Dissenyem la millor solució de seguretat en projectes de treballs en alçada

sistemes Anticaigudes

Dissenyem la millor solució per a la seguretat del teu projecte

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus de treballs en alçada.

Servei Integral, clau en mà

Realitzem implantacions de tot tipus de sistemes de seguretat en altura i anticaigudes adequats a les teves necessitats. estem formats i acreditats per les principals marques de mercat i comptem amb personal tècnic altament qualificat per dur a terme el teu projecte de treballs en alçada amb les màximes garanties, instal·lació certificada, formació en l'ús dels diferents sistemes anticaigudes i EPIS, Així com el manteniment i revisió periòdica obligatòria. 

Sistemes d'ancoratge lineals flexibles que permet desplaçaments al llarg del seu recorregut i per les zones dels treballs en altura on hi hagi risc de caiguda. Poden ser horitzontals o verticals.

Sistemes d'ancoratge lineals rígids pel qual permet el desplaçament d'un o diversos treballadors ancorats cada un amb el seu carro de translació. No pateix deformació o fletxa en cas de caiguda

És necessari comptar amb equips de rescat, sistemes d'elevació i descens perquè en cas d'accident es pugui rescatar la víctima de manera ràpida, segura i eficaç.

Són sistemes de protecció col·lectiva que s'instal·len en el perímetre de la vora on hi ha risc de caiguda en alçada. Poden ser de caràcter temporal o fixes i de diversos materials: acer, alumini, PVC, xarxes, ...

Són sistemes de protecció col·lectiva que s'instal·len per crear accessos segurs sobre cobertes fràgils, salvar diferències d'alçada com petos, canonades, instal·lacions o fins i tot per crear zones de pas aèries. 

Dissenyades a mida per comunicar espais situats a diferents alçades. Poden portar cancel·la d'accés inferior i desembarcament superior amb passarel·la i baranes laterals, pot portar integrat el sistema anticaigudes.

Dispositius d'ancoratge mòbils que faciliten l'accés, descens i rescat en determinades operacions en espais confinats o de difícil accés.

Sistemes de protecció col·lectiva. Existeixen diferents tipus segons la seva ubicació: horitzontals, verticals, tipus forca, protecció de buits i obertures, perdudes per a un sol ús, oferint seguretat integral.

Dispositius d'ancoratge que són fixats a una estructura resistent de forma permanent o temporal. A aquests es pot subjectar un EPI o dispositiu anticaigudes per evitar la caiguda.

Sistemes de protecció col·lectiva que s'instal·len a les cobertes, concretament sobre les plaques translúcides de les lluernes, claraboies o obertures d'il·luminació natural.