Col·locació d'un logotip en un magatzem

Treballs verticals i posicionament mitjançant cordes

Característiques de el projecte

En un magatzem intel·ligent de recent creació calia instal·lar un logotip corporatius de l'empresa mitjançant treballs suspesos i posicionament mitjançant cordes. És a dir, col·locar el logotip a través d' treballs verticals, Al no tenir accés amb la Plataforma Elevadora Mòbil de Persones (PEMP) de 45m d'abast.

Composició:

El logotip té una dimensió de 33x15m i està format per 102 xapes d'alumini composite de 3.000 × 1.500x3mm enganxades i cargolades a el panell sandvitx de al tancament de l'magatzem, formant 10 files i 11 columnes.

Col·locació

Prèvia realització i aprovació de l'procediment de treball segur i rescat, es va procedir a el muntatge dels panells al lateral de l'magatzem mitjançant treballs suspesos. Es va fer necessari instal·lar 2 vies de treball, una per cada treballador, separades 3,00m per poder manejar, posicionar i instal·lar cada panell en el seu lloc corresponent.

Cada via de treball consistia en una corda de treball més una corda de seguretat per treballador. A més, es va instal·lar una tercera línia de corda per treballador amb una politja a la part superior per poder elevar els panells fins a la seva posició de muntatge. Unint a tots dos treballadors es va disposar una corda en posició horitzontal la qual complia diverses funcions.

Funcions
  1. Mantenir la separació entre els dos treballadors, podent-se ajustar en funció de les necessitats de l'cargolat dels panells.
  2. Línia d'unió per a realitzar traspàs de materials i eines entre treballadors. En els treballs suspesos és obligatori portar sempre les eines i materials units a el treballador per evitar la seva caiguda accidental.
  3. Tercer element de seguretat, en cas de fallar les línies d'un treballador, aquest quedaria suspès de l'company.
  4. En cas de rescat, el treballador accidentat pot ser arrossegat per l'altre treballador fins a poder ancorar amb el seu terme o eslinga d'ancoratge. Per així poder procedir al seu rescat immediat sense necessitat de posicionar-se sobre l'accidentat des de dalt i / o des de baix, amb el consegüent estalvi de temps i seguretat en la maniobra.
 

La col·locació es va realitzar per columnes, començant pel panell inferior i rematant amb el superior. D'aquesta manera s'anava avançant de dretes a esquerres en el muntatge de l'logotip deixant acabat.

Personal

El personal que va realitzar el muntatge de l'logotip van ser 2 treballadors de WORKPROTEC amb formació teoricopràctica en treballs verticals i rescat d'acord RD 2177 / 2004, Els quals estaven capacitats tant per a la instal·lació de les vies de treball així com la progressió per cordes i rescat en cas necessari.

 
Si necessites més informació, pots contactar amb el nostre departament tècnic perquè t'assessorin. 

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada