Trípodes /
braços articulats

Sistemes que faciliten el accés a espais confinats o difícil accés

Trípodes /
braços articulats

Sistemes que faciliten el accés a espais confinats o difícil accés

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Trípodes i braços articulats

Què són els
tripodes i braços articulats

Els Trípodes i braços articulats o braços rescatadors, són punts d'ancoratge mòbils que faciliten en determinades operacions les tasques de descens o accés a espais confinats amb o sense ajuda d'un segon usuari. Opcionalment inclouen dispositius per a l'ascens rescat i evacuació, i en aquest cas sí, amb l'ajuda d'una segona persona.

Els trípodes estan compostos de 3 potes amb diverses posicions que poden regular-se en altura (1,20 ma 3,10 m) i amplitud a la base (1,40 ma 2,50 m) adaptant-se a el lloc i característiques de treball. Opcionalment es poden ampliar amb un bípede o trípode i biga d'acer per desplaçament i col·locació dels carros i punts d'ancoratge.

rescat en espais confinats

Lloguer de braços articulats i trípodes per a espais confinats

LLOGA EL TEU DISPOSITIU ANTICAIGUDES PER A TREBALLS CONCRETS I ESPECIALITZATS

Característiques i usos

Els trípodes i Braços Articulats o també coneguts com Braços de Rescat, són equips destinats a l'descens, ascens i rescat de persones per a treballs en Espais Confinats (sitges, dipòsits, depuradores, pous, claveguerams ...) i llocs de difícil accés.

Poden treballar tant en vertical com en horitzontal.

És important diferenciar bé entre el «Torno» i el «Anticaigudes». El Torno és el dispositiu que mitjançant un sistema enrotllador permet l'ascens / descens en suspensió de l'usuari amb l'ajuda d'una segona persona. A més per aquest cas haurà d'usar-se també el anticaigudes per a protecció en cas d'una possible caiguda per pèrdua de control de l'Torn.

Accessoris

Per a l'ascens i descens de persones, s'utilitzen els torns d'elevació d'acord amb la norma EN 1496, Conjuntament amb un anticaigudes retràctil ÉS 360.

Existeixen en el mercat combinació de tots dos sistemes: Anticaigudes retràctil amb rescatador, el qual compleix amb totes dues normatives EN 360 + A 1496, utilitzat tant en els trípodes com en els braços articulats. (Vegeu també els productes següents: Anticaigudes Retràctils i Equips de Rescat).

Models

trípodes de rescat

Trípodes per a espais confinats

Existeix una gran varietat d'aquest tipus de dispositiu d'ancoratge mòbil (Trípodes per a espais confinats). Aquests es diferencien per l'alçada del dispositiu, mètode de subjecció de les potes telescòpiques, nombre d'usuaris o pel mètode de descens/ascens de l'usuari, sigui motoritzat o manual. Són equips fabricats d'alumini o acer, disposant de diferents acoblaments per a la col·locació del torn per a ascensos i descensos i dispositiu retràctil amb rescatador incorporat que actua en cas de fallada del torn. Aquests ancoratges mòbils disposen també de peus antilliscants i cadena per a fixació de potes, existint alguns models amb rodes i fre per al fàcil transport per part de l'usuari.

Utilització

Equips utilitzats per a treballs de descens, ascens i rescat de persones per a treballs en pous, claveguerams i llocs de difícil accés.

 
equips per a espais confinats

Braços Articulats per a espais confinats

Estos dispositius d'ancoratge i rescat són elements fabricats en Acer inoxidables, el que li confereix durabilitat i compatibilitat en tot tipus d'ambients. Hi ha infinitat de variants respecte a la fixació base d'aquests equips, bé amb barana de protecció de la zona de treball, amb suport en "U" ajustable, suport per a vehicles, amb contrapesos, amb base per a arquetes i embornals, la base de simple terra , base sobre mur lateral o encarnat en terra.

A més incorporen sobre el seu suport estructural de acoblaments per a la col·locació de dispositius anticaigudes retràctil amb rescatador incorporat.

Utilització

Equips destinats a protegir persones com a sistema anticaigudes i de rescat en espais confinats, pous, embornals, arquetes, depuradores i llocs en què s'hagi de realitzar un descens homologats per a persones.