Seguretat
en alçada

Solucions integrals de protecció per a treballs en altura

Seguretat
en alçada

Solucions integrals de protecció
per a treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat
per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Serveis de seguretat en alçada

Donem un servei integral per a la seguretat en altura amb diferents famílies de serveis interconnectats.

Realitzem treballs especialitzats gràcies al nostre equip qualificat

Diferents programes formatius i formadors amb més de 20 anys d'experiència

Oferim EPIS per a la seva venda i lloguer. Som centre homologat per revisar EPI 

Auditem la seguretat en alçada de la teva empresa

El nostre equip multidisciplinar està format per enginyers i tècnics PRL (Prevenció de Riscos Laborals). Estudiem en profunditat el context de cada empresa i vam dissenyar la millor solució per a la seguretat en altura i protecció dels riscos de caiguda. 

Milers de projectes realitzats amb èxit ens avalen. Oferim la solució més convenient a les necessitats de la teva empresa o centre de treball, amb els millors sistemes de seguretat anticaigudes ia preus molt competitius, garantint la seguretat dels treballadors a l'entorn laboral i de lleure.

Tu ets el més important:

equips de seguretat en altura

cascos, mosquetons, arnesos, cordes, trípodes, retràctils, lliteres de rescat, descensors, ...

equips de protecció individual

Els nostres clients saben que

la seguretat en altura és el primer

Professionalitat, ètica en el treball i el millor servei, són els nostres valors

Últims projectes
de seguretat en alçada

Instal·lació línia d'ancoratge permanent A 795-C. Equips de protecció individual contra caigudes. Implantació de línia de vida horitzontal i flexible en un projecte per assegurar els treballs en alçada

Escala fixada a façana, Instal·lada davant la necessitat d'accés segur per al manteniment i revisió de les instal·lacions ubicades a la coberta (plaques fotovoltaiques). L'escala incorpora un carril vertical.

instal·lació de línies de vida temporals y xarxes de protecció amb malla anticascotes realitzat per l'equip de workprotec després d'analitzar diferents solucions de seguretat en altura.

Per facilitar el treball en una coberta en la que hi ha instal·lades plaques fotovoltaiques, l'equip de Workprotec va instal·lar una línia de vida horitzontal permanent que assegura els treballs en alçada