Protecció
en alçada

Solucions integrals de seguretat
en alçada

Protecció
en alçada

Solucions integrals de seguretat
en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat
per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Els nostres Serveis

Donem un servei integral per a la seguretat en altura amb diferents famílies de serveis interconnectats.

Auditem la seguretat en alçada de la teva empresa

El nostre equip multidisciplinari està format per enginyers i tècnics PRL (Prevenció de Riscos Laborals). Estudiem en profunditat el context de cada empresa i vam dissenyar la millor solució per a la seguretat en altura i protecció dels riscos de caiguda. 

Milers de projectes realitzats amb èxit ens avalen. Oferim la solució més convenient a les necessitats de la teva empresa o centre de treball, amb els millors sistemes de seguretat anticaigudes ia preus molt competitius, garantint la seguretat dels treballadors en l'entorn laboral i d'oci.

Tu ets el més important:
compra el teu equip de seguretat en alçada

Cascos, mosquetons, arnesos, cordes, trípodes, retràctils, lliteres de rescat, descensors, ...

Els nostres clients saben que
la seguretat és el primer

Professionalitat, ètica en el treball i el millor servei, són els nostres valors

Els nostres clients saben que
la seguretat en altura és el primer

Instal·lació línia d'ancoratge permanent A 795-C. Equips de protecció individual contra caigudes. Implantació de línia de vida horitzontal i flexible en un projecte per assegurar els treballs en alçada

Escala fixada a façana, Instal·lada davant la necessitat d'accés segur per al manteniment i revisió de les instal·lacions ubicades a la coberta (plaques fotovoltaiques). L'escala incorpora un carril vertical.

instal·lació de línies de vida temporals y xarxes de protecció amb malla anticascotes realitzat per l'equip de workprotec després d'analitzar diferents solucions de seguretat en altura.

Per facilitar el treball en una coberta en la que hi ha instal·lades plaques fotovoltaiques, l'equip de Workprotec va instal·lar una línia de vida horitzontal permanent que assegura els treballs en alçada