Treballs Verticals i en Alçada

El nostre equip especialitzat realitza els treballs que la teva empresa necessita

Treballs Verticals i en Alçada

El nostre equip especialitzat realitza els treballs que la teva empresa necessita

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Treballs
a Alçada

El nostre equip multidisciplinari d'instal·ladors estan qualificats i formats per a realitzar tot tipus de treballs en alçada, Ja sigui en cobertes, bastides, plataformes elevadores, estructures metàl·liques, torres, pals, antenes, retens de rescat, ...

Disposem de tota la documentació necessària per treballar en tots els sectors: Indústria, infraestructures, manteniment i reparació industrial, construcció, telecomunicacions, energies renovables, obra pública, ... Treballem amb les principals Plataformes de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

Treballs
Vertical

El nostre equip d'especialistes està format en la disciplina de tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes segons RD 2177/2004 pels principals centres de formació com ANETVA o IRATA.

Fem tot tipus de treballs verticals amb les màximes garanties de seguretat. Façanes, cobertes inclinades, patis de llums, torres, estructures metàl·liques, interior d'edificis, ... disposant dels epis específics totalment revisats d'acord normativa.

Disposem de tota la documentació necessària per a treballar en tots els sectors: Indústria, infraestructures, manteniment i reparació industrial, construcció, telecomunicacions, energies renovables, obra pública, ... Treballem amb les principals Plataformes de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

Espais
Confinats

Els nostres operaris estan formats i qualificats per a la realització de treballs a l'interior de qualsevol espai confinat, Fins i tot amb qualificació ATEX.

Tenim els últims sistemes d'accés: trípodes, braços articulats, rescatadors, ... així com els sistemes de protecció, respiració i ventilació necessaris: detectors de gasos, equips de respiració autònoma (ERA) i semiautònoma (ERSA), Impulsió i extracció de gasos, equips de rescat vertical, ...

Disposem de tota la documentació necessària per a treballar en tots els sectors: indústria, infraestructures, manteniment i reparació industrial, construcció, telecomunicacions, energies renovables, obra pública, ... Treballem amb les principals Plataformes de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).